„CHUSTECZKI W DŁOŃ”

„Chusteczki w dłoń” – takie hasło było motywem przewodnim kolejnych zajęć w ramach „Czyściochowej Akademii”.

Szereg ciekawych, zaproponowanych w programie aktywności, sprzyjał kształtowaniu u najmłodszych nawyku prawidłowego kichania i wydmuchiwania nosa. Przeprowadzone zajęcia stanowiły również doskonałą okazję do zapoznania przedszkolaków ze sposobami na zapobieganie rozprzestrzeniania się infekcji i kształtowania odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych osób. Dzieci za pomocą zmysłu węchu próbowały także rozpoznać różnorodne zapachy, a następnie grały w „Zapachowe memory”.

„CHUSTECZKI W DŁOŃ” – galeria zdjęć