Deklaracja kontynuacji

W dniach od 21 lutego 2022 do 28 lutego 2022 należy złożyć w przedszkolu deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego ( dotyczy to dzieci już uczęszczających do przedszkola ) Deklaracje będą dostępne na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rodzice – materiały do pobrania  od 21 lutego lub u nauczycielek poszczególnych grup

Zgodnie z art.153 ust.2 ustawy Prawo Oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016  ( dz. U. z 2021 poz.1082)  deklaracje należy złożyć w terminie 7 dni od rozpoczęcia  postępowania rekrutacyjnego  dla pozostałych dzieci