DZIEŃ TOLERANCJI

W środę 16 listopada obchodziliśmy w naszej grupie Dzień tolerancji. Rozpoczęliśmy zabawą integracyjną pt. Przyjacielski krąg. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach i zajęciach mających na celu poznanie zasad tolerancji. Słuchając opowiadania, oglądając prezentację multimedialną zrozumiały, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię. Dzieci z radością bawiły się przy muzyce i próbowały ułożyć wyraz tolerancja. Poprzez zabawę i pracę w grupach potrafiły przedstawić i opisać sytuację, rozumiejąc konieczność akceptacji ludzi różniących się w wyglądzie. Dzieci uczyły się jak rozwiązywać trudne sytuacje. Zajęcia zakończyły się stworzeniem wspólnego plakatu pt. „Tolerancja na co dzień”. Przeżyty dzień dostarczył im wiele radości i zadowolenia.

Dzień Tolerancji – galeria zdjęć