Organizacja dnia w przedszkolu

Categories :

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

6:30-8:15 

 • schodzenie się dzieci do przedszkola
 • zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci ,
 • praca indywidualna i praca w małych zespołach  ,
 • zabawy integrujące grupę ,
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe ( rozwijające percepcję słuchową , wzrokowa , zabawy logopedyczne)

 

8:15- 9:00

 • zabawy tematyczne, kontakty indywidualne z dziećmi
 • gimnastyka poranna , zabawy ruchowe
 • czynności porządkowe , higieniczne

 

9;00 – 9:20

 • śniadanie

 

9:20- 9:45

 • zabiegi higieniczne
 • przygotowanie do zajęć

 

9:15 – 10:45

 • realizacja zadań programowych

 

10:45 – 11:45

 • realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka
 • zabawy dowolne
 • spacery , zabawy w ogrodzie

 

11:45 – 12;00

 • przygotowanie do obiadu , zabiegi higieniczne

 

12:00- 12;30

 • obiad

 

12;30 – 13:00

 • czytanie bajki przez nauczyciela
 • obiad w grupie Motylków 
 • słuchanie muzyki
 • relaksacja

 

13:00 -14 ;00

 • realizacja zadań ponadprogramowych
 • praca indywidualna z dziećmi
 • rozchodzenie się dzieci
 • zabawy na podwórku

 

14:00-14:30

 • przygotowanie do podwieczorku
 •  podwieczorek

 

14:30- 15;00

 

 • zabawy na podwórku
 • zabawy z inicjatywy dzieci
 •  rozchodzenie się dzieci

 

15:00-16;00

 • praca indywidualna z dziećmi
 • zabawy dowolne wg zainteresowań
 • rozchodzenie się dzieci