GRUDZIEŃ 2022- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I.  WIADOMOŚĆ Z DALEKA (28.11.- 02.12.)

II. ZIMA TUŻ- TUŻ… (05.12.- 09.12.)

III. PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT. HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA (12.12.- 30.12.)

I. Wiadomość z daleka

 • dzieci poznają zawód listonosza;
 • rozwijają umiejętność słuchania utworów literackich;
 • kształtują umiejętność wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijają wyobraźnię i umiejętności konstrukcyjne;
 • uczestniczą w zabawach integracyjnych;
 • utrwalają pojęcia duży mały;
 • uczestniczą w zabawach rozwijających motorykę dużą;
 • rozwijają sprawność manualną;
 • rozwijają umiejętność samodzielnego organizowania sobie wolnego czasu;
 • zgodnie współdziałają podczas różnych aktywności;

II. Zima tuż- tuż

 • dzieci poznają sposoby ochrony przed zimnem;
 • rozwijają umiejętność rozpoznawania i nazywania części odzieży;
 • dbają o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze;
 • poznają cechy zimowego krajobrazu ;
 • kształtują umiejętność wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijają wyobraźnię;
 • kształtują umiejętność estetycznego wykonywania pracy;
 • dbają o porządek w miejscu pracy;
 • poznają figurę geometryczną- trójkąt;
 • rozwijają umiejętność klasyfikacji;
 • kształtują umiejętność dokładnego obserwowania otoczenia;
 • rozwijają słuch muzyczny;
 • rozwijają motorykę małą i wyobraźnię ruchową;
 • poznają właściwości śniegu i lodu;
 • doskonalą spostrzegawczość wzrokową i dotykową;
 • kształtują umiejętność wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości;

III. Przygotowania do świąt. Hej, kolęda, kolęda.

 • dzieci poznają wybrane tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia;
 • rozwijają mowę komunikatywną i logiczne myślenie;
 • poznają potrawy wieczerzy wigilijnej;
 • rozwijają słuch fonematyczny;
 • rozwijają koordynację wzrokowo- ruchową i percepcję wzrokową;
 • doskonalą liczenie w zakresie 4;
 • utrwalają nazwy figur geometrycznych- trójkąt, koło;
 • budzą zainteresowania eksperymentami;
 • poznają piosenki z repertuaru dziecięcego o tematyce związanej ze świętami;
 • rozwijają poczucie rytmu;
 • doskonalą umiejętność sprawnego łączenia wspólnego koła;
 • poznają wygląd różnych ozdób choinkowych;
 • poszerzają doświadczenia plastyczne;
 • rozwijają umiejętność uważnego słuchania poleceń;
 • przestrzegają zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw kierowanych i swobodnych;

W tym miesiącu będziemy uczyć się  wierszy i piosenek na ŚWIĄTECZNE PZREDSTAWIENIE.