GRUDZIEŃ 2022 – zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

TEMATYKA TYGODNIOWA:

W świecie teatru (28.11–02.12.)

Kulinarne wyzwania (05.12.–09.12.)

Świąteczny czas, Nowy Rok tuż-tuż (12.12.–30.12.)

 

Tydzień 1: W ŚWIECIE TEATRU

 • dzieci wzbogacają swoją wiedzę o teatrze
 • próbują wcielać się w wybrane role, odgrywają krótkie, proste scenki
 • wczuwają się w emocje innych osób, a także postaci literackich
 • wykonują różne formy ruchu
 • konstruują, majsterkują, budują z wykorzystaniem zabawek, materiałów użytkowych, w tym materiału naturalnego
 • poszerzają własną aktywność twórczą
 • ćwiczą umiejętności językowe
 • rozwijają pamięć i myślenie
 • przeliczają elementy i porównują liczebność zbiorów
 • rozwijają umiejętność panowania nad nieprzyjemnymi emocjami
 • utrwalają zasady odpowiedniego zachowania w teatrze

 

Tydzień 2: KULINARNE WYZWANIA

 • dzieci nazywają naczynia i sztućce oraz urządzenia wykorzystywane w kuchni
 • poznają zawód kucharza, rozpoznają jego atrybuty
 • wiedzą, czym jest książka kucharska, próbują wyszukać w niej wybrane przepisy
 • rozwijają ogólną sprawność i zwinność
 • klasyfikują przedmioty funkcjonalnie ze sobą powiązane
 • próbują rozpoznać wybrane produkty za pomocą zmysłu smaku
 • uważnie słuchają tekstów literackich, udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści
 • posługują się określeniami: „najpierw”, „później”, „potem”
 • utrwalają zasady właściwego odżywiania się
 • znają zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi i gazowymi
 • wiedzą, jak należy zachowywać się w restauracji
 • starają się przestrzegać zasad savoir-vivre podczas spożywania posiłku

 

Tydzień 3: ŚWIĄTECZNY CZAS, NOWY ROK TUŻ – TUŻ

 • dzieci uświadamiają sobie istotę świąt i ich wartość
 • poznają i wymieniają potrawy charakterystyczne dla świąt Bożego Narodzenia
 • wymieniają nazwy czynności, jakie wykonuje się w domu przed świętami
 • ćwiczą motorykę małą podczas tworzenia świątecznych ozdób
 • próbują rozpoznać i nazwać zapachy związane ze świętami
 • starają się sformułować krótkie, świąteczne życzenia
 • rozwijają zmysł estetyczny
 • poszerzają wiedzę na temat zegarków
 • wypowiadają się na temat czasu, rozumieją, że nie można go zatrzymać, ani cofnąć
 • określają czynności wykonywane w różnych częściach dnia
 • utrwalają nazwy pór roku oraz dni tygodnia i ich kolejność
 • czerpią radość z zabaw doświadczalnych
 • rozumieją potrzebę szanowania czasu
 • integrują się z grupą rówieśniczą
 • wiedzą, co znaczy słowo „pomoc” i jak możemy pomagać innym

 

W tym miesiącu uczymy się piosenki: „Rodzinne święta”

(muzyka: R. Szczypior, słowa: B. Szurowska)

1.Pierwsza gwiazdka Wigilię rozpoczyna.

Już przy stole zbiera się rodzina.

Jest opłatek, biały obrus, pod nim siano

i choinka przystrojona rano.

 

Ref. Księżyc gwiazdę zapalił na niebie,

a my wszyscy uśmiechamy się do siebie.

Takie chwile każdy pamięta,

najpiękniejsze rodzinne święta.

 

2.Babcia wnukom historię przypomina,

o Betlejem, gdzie Maria rodzi syna.

Mama z tatą wnoszą pyszny barszcz z uszkami,

a choinka pachnie piernikami.

 

Ref. Księżyc gwiazdę zapalił na niebie…

 

3.Śnieżny puszek otulił wszystkie drzewa.

Anioł w bieli swą kolędę śpiewa.

I choć coraz zimniej robi się na dworze,

w naszych sercach cieplej być nie może.

 

Ref. Księżyc gwiazdę zapalił na niebie…

 

Poznajemy wiersz: „Czar Świąt” autorstwa Dominiki Góry

Święta się zbliżają wielkimi krokami,

aniołowie biali dzwonią dzwoneczkami.

Mieszkanie posprzątane, choinka wystrojona,

Nasi mili goście zmierzają już do nas.

Stół pięknie nakryty, pachną pyszne dania,

Nadszedł czas dobroci i kolędowania.

Dzielimy się opłatkiem, składamy życzenia,

magiczny czar Świąt nasze serca rozpromienia.