KĄCIK POCZTOWY

W listopadzie w ramach tematyki tygodniowej „Żabki” pogłębiały swoją wiedzę na temat poczty oraz pracy listonosza. W naszej sali powstał nowy KĄCIK POCZTOWY, w którym każdy przedszkolak mógł zamienić się w urzędnika pocztowego, a także listonosza, który roznosił listy. Tydzień poświęcony poczcie przyniósł nam wiele zabawy oraz nowych wiadomości.

https://www.ppw.edu.pl/kacik-pocztowy/