KWIECIEŃ 2022- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE.

Categories :

KWIECIEŃ

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. WIELKANOC. (04.-08.04.2022)

II. WIELKANOC. (11.-13.04.2022)

III. DBAMY O ZIEMIĘ. (19.-22.04.2022)

IV. JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM.

(25.-29.04.2022)

I. i II. Tydzień:

– Wypowiadamy się na temat opowiadania, wymieniamy rodzinne tradycje związane z Wielkanocą.

– Składamy w całość sylwety pisanek pocięte na części.

– Wiemy, jak jest zbudowane jajko, przeprowadzamy proste doświadczenie z jajkiem.

– Wymieniamy to, co kojarzy się z Wielkanocą.

– Kolorujemy pisankę według wzoru.

– Liczymy w zakresie czterech (liczebniki główne i porządkowe).

– Przed Świętami odwiedzi nas Zajączek, na którego wizytę bardzo się cieszymy.

III. Tydzień:

– Poznajemy oznaki wiosny.

– Wczuwamy się w rolę smutnego drzewa i wesołego drzewa.

– Uważnie słuchamy i wypowiadamy się na temat opowiadania i wiersza.

– Rozwijamy sprawność manualną rysując po śladach obrazków uli.

– Zapamiętujemy nazwy i liczbę przedmiotów pokazanych, a potem zakrytych.

– Wiemy, gdzie mieszkają kret, ryba , wiewiórka.

– Poruszamy się rytmicznie przy piosence.

IV. Tydzień:

– Rozbudzamy zainteresowanie miejscowością, w której mieszkamy, podczas spacerów.

– Podajemy nazwę swojej miejscowości.

– Kolorujemy flagę Polski.

– Podajemy nazwę kraju, w którym mieszkamy, rozwijamy poczucie przynależności narodowej.

– Nazywamy stolicę Polski, poznajemy wybrane wiadomości o Warszawie.

– Mówimy powitania w kilku językach.