kwiecień – zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Categories :

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I MORSKI ŚWIAT (2.04.2024 – 5.04.2024)

II NA WSI (8.04.2024 – 12.04.2024)

III DBAMY O ŚRODOWISKO (15.04.2024 – 19.04.2024)

IV KSIĄŻKI I KSIĄŻECZKI (22.04.2024 – 26.04.2024)

V ŚWIĘTA MAJOWE (29.04. – 3.05.2024)

 

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:

I MORSKI ŚWIAT(2.04.2024 – 5.04.2024)

 • bierze udział w zajęciach sensorycznych doskonaląc małą motorykę;
 • uczestniczy w zabawach z elementem toczenia, czworakowania, równowagi;
 • doskonali umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami;
 • uczestniczy w zabawach wymagających współpracy;
 • zaczyna interesować się przyroda morską;
 • doskonali umiejętność wypowiadania się na podany temat;
 • podejmuje samodzielną aktywność poznawczą;
 • klasyfikuje elementy według podanej kategorii;
 • dokonali umiejętność przeliczania na konkretach;

II NA WSI (8.04.2024 – 12.04.2024)

 • rozwija koordynację wzrokowo – ruchową;
 • ćwiczy sprawność manualną;
 • rozróżnia emocje przyjemne i nieprzyjemne;
 • czerpie radość ze wspólnej zabawy;
 • usprawnia swój aparat artykulacyjny;
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta mieszkające na wsi;
 • rozpoznaje i nazywa wybrane figury geometryczne;
 • rozwija orientację w przestrzeni i na kartce;
 • dodaje i odejmuje na konkretach;
 • odczytuje zakodowana informację;
 • doskonali umiejętności wokalne;

III DBAMY O ŚRODOWISKO (15.04.2024 – 19.04.2024)

 • doskonali sprawności dłoni oraz palców podczas zabaw manipulacyjnych, porządkowych i plastycznych;
 • dostrzega piękno przyrody;
 • rozumie potrzeby ochrony środowiska naturalnego;
 • respektuje reguły i zasady gier oraz zabaw;
 • utrwala prawidłowy tor oddechowy;
 • zdobywa wiadomości na temat ekologii;
 • nabywa umiejętność prawidłowego segregowania odpadów;
 • doskonali umiejętność przeliczania i porównywania liczebności zbiorów;
 • dostrzega i kontynuuje rytmy;
 • tworzy prace plastyczne z wykorzystaniem materiałów pochodzenia naturalnego;

IV KSIĄŻKI I KSIĄŻECZKI (22.04.2024 – 26.04.2024)

 • rozwija sprawność dłoni i palców;
 • respektuje reguły i zasady podczas gier i zabaw;
 • interesuje się czytelnictwem;
 • poszerza wiadomości na temat książek;
 • rozwija słownictwo, formułuje dłuższe wypowiedzi, odpowiada na pytania;
 • segreguje i kategoryzuje ze względu na podaną cechę;
 • nabywa umiejętność przekładania jednej reprezentacji liczbowej na inną;
 • doskonali zmysł słuchu;

V ŚWIĘTA MAJOWE (29.04. – 3.05.2024)

 • interesuje się postaciami historycznymi;
 • kształtuje swoją świadomość narodową, poczucie przynależności do narodu i kraju, w którym żyjemy;
 • kształtuje swoja postawę patriotyczną;
 • poznaje poprzez literaturę symbole patriotyczne i treści patriotyczne;
 • utrwala umiejętność rozpoznawania prawej i lewej strony;
 • wyraża siebie i swój sposób widzenia świata w ruchu, pieśni, tańcu i wytworach plastycznych;

 

POZNAJEMY NASTĘPUJĄCĄ PIOSENKĘ:

„Duszki leśne”

 (słowa: Dorota Gellner, muzyka: Aleksander Pałac.)

Żyją w lesie małe duszki, które czyszczą leśne dróżki.
Mają miotły i szufelki i do pracy zapał wielki.

Duszki, duszki, duszki leśne
wstają co dzień bardzo wcześnie
i ziewając raz po raz
zaczynają sprzątać las.

Piorą liście, myją szyszki,
aż dokoła wszystko błyszczy.
Muchomorom piorą groszki,
bo te duszki to czyścioszki.

Duszki, duszki, duszki leśne
wstają co dzień bardzo wcześnie
i ziewając raz po raz
zaczynają sprzątać las.

Gdy ktoś czasem w lesie śmieci,
zaraz duszek za nim leci.
Zaraz siada mu na ręce,
grzecznie prosi: – Nie śmieć więcej!

Duszki, duszki, duszki leśne
wstają co dzień bardzo wcześnie
i ziewając raz po raz
zaczynają sprzątać las

 UCZYMY SIĘ TEŻ WIERSZYKA:

„ Mały ekolog”

autor: Mateusz Mojsak

Lubię dbać o środowisko, i wiem o nim prawie wszystko:

gaszę światło w toalecie, by nie brakło go na świecie.

Jeżdżę tylko na rowerze, bo to służy atmosferze,

nie marnuję także wody, by świat zdrowy był i młody.