LISTOPAD 2021- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE.

Categories :

LISTOPAD

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. PADA DESZCZ. (02.-05.11.2021)

II. DBAMY O ZDROWIE. (08.-12.11.2021)

III. DOMOWI ULUBIEŃCY. (15-19.11.2021)

IV. URZĄDZENIA W MOIM DOMU. (22-26.11.2021)

I. Tydzień:

– Słuchamy różnych odgłosów przyrody, rozpoznajemy je.

– Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią, występujące zjawiska atmosferyczne, np. padający deszcz.

– Liczymy palce, przedmioty itp.

– Powtarzamy krótkie rymowanki.

– Wypowiadamy się prostymi zdaniami.

– Słuchamy wierszy, opowiadań; odpowiadamy na pytania dotyczące utworu literackiego.

– Rozpoznajemy i nazywamy kolory: żółty, zielony, niebieski, czerwony.

– Rozwijamy sprawność całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych).

– Przebywamy na świeżym powietrzu- uczestniczymy w spacerach, zabawach.

– Ubieramy się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.

II. Tydzień:

Wyrabiamy nawyki zdrowotne przy każdej nadarzającej się sytuacji – myjemy ręce po skorzystaniu z toalety, korzystamy z chusteczek higienicznych w razie potrzeby itp.

– Wskazujemy części ciała i nazywamy je; korzystamy z własnych zmysłów.

Rozmawiamy na temat profilaktyki stomatologicznej podczas prezentacji zdjęć gabinetu stomatologicznego; niwelujemy obawy przed wizytą w przychodni.

– Kształtujemy umiejętność myślenia przyczynowo- skutkowego z wykorzystaniem historyjki obrazkowej.

– Nabywamy koordynację wzrokowo- ruchową, np. powtarzając proste ruchy innej osoby w czasie zabawy.

Przebywamy na świeżym powietrzu (w miarę możliwości), uczestnicząc w zabawach i spacerach.

Reagujemy określonym ruchem na wysokie dźwięki i niskie dźwięki.

Rytmicznie poruszamy się przy muzyce.

Rozwijamy umiejętność logicznego myślenia podczas prób rozwiązywania prostych zagadek słowno- obrazkowych.

III. Tydzień:

– Wiemy, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania; jesteśmy w stosunku do nich troskliwi.

– Grzecznie zwracamy się do dzieci i dorosłych.

– Naśladujemy ruchy, gesty, głosy ludzi, zwierząt.

– Obserwujemy środowisko przyrodnicze; zwracamy uwagę na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

– Uczestniczymy w zabawach- rozwiązujemy proste zagadki.

– Składamy pocięte obrazki w całość według podanego wzoru.

– Doskonalimy umiejętność liczenia.

– Wskazujemy ilustrację odpowiadającą fragmentowi wysłuchanego opowiadania.

– Rytmicznie poruszamy się przy muzyce.

– Ćwiczymy nasze umiejętności manualne rysując, malując farbami, lepiąc z plasteliny lub innej masy plastycznej.

IV. Tydzień:

Poznajemy wybrane urządzenia gospodarstwa domowego.

– Rozpoznajemy wybrane urządzenia elektryczne po dźwiękach, jakie wydają.

– Uczestniczymy w zabawach naśladowczych, konstrukcyjnych.

– Nabywamy koordynację ruchową.

– Poznajemy własne możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

– Współdecydujemy o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.

Ćwiczymy się w samodzielności podczas rozbierania i ubierania, korzystania z toalety, spożywania posiłków itp.

– Uważnie słuchamy rozmówcy; reagujemy na polecenia, sygnalizujemy paniom złe samopoczucie.

– Śpiewamy piosenki razem z osobą dorosłą.