LISTOPAD 2022- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Categories :

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. W ŚWIECIE WYOBRAŹNI (31.10.-04.11.)

II. MAŁA I DUŻA OJCZYZNA (07.11.-10.11.)

III. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY (14.11.-18.11.)

IV. NASZE CIAŁO (21.11.-25.11.)

I. W świecie wyobraźni

 • dzieci poznają pojęcie wyobraźnia;
 • doskonalą umiejętność wyrażania swoich myśli gestem;
 • kształtują umiejętność odróżniania fikcji od rzeczywistości;
 • rozumieją pojęcie marzenie;
 • rozwijają umiejętność przeliczania;
 • rozwijają umiejętność współpracy;
 • ćwiczą orientację w przestrzeni;
 • rozwijają wrażliwość muzyczną i słuch muzyczny;
 • rozwijają wrażliwość sensoryczną;
 • rozwijają umiejętność relaksacji;

II. Mała i duża ojczyzna

 • poznają pojęcia: mapa, Polska;
 • poszerzają słownik czynny o pojęcia związane z Polską;
 • rozpoznają i nazywają symbole narodowe;
 • doskonalą słuch fonematyczny;
 • rozwijają sprawność ruchową i manualną;
 • rozwijają samodzielność;
 • poszerzają wiedzę o wyglądzie miast;
 • odróżniają krajobraz miasta i wsi;
 • rozwijają umiejętność prowadzenia eksperymentów;
 • dbają o bezpieczeństwo swoje i innych- rozwijają odpowiedzialność;

III. Przygotowania do zimy

 • poszerzają wiedzę na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych;
 • rozwijają umiejętność słuchania ze zrozumieniem;
 • rozwijają motorykę dużą i małą oraz koordynację wzrokowo- ruchową;
 • wyrażają chęć niesienia pomocy ptakom w czasie zimy;
 • poznają podstawowe wiadomości na temat wiewiórki i niedźwiedzia;
 • rozwijają umiejętność podziału słów na sylaby;
 • rozwijają mowę poprzez ćwiczenia mięśni narządów artykulacyjnych;
 • kształtują umiejętność określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni;
 • rozwijają umiejętność logicznego myślenia;
 • rozwijają umiejętność zgodnego współdziałania w zabawie;

IV. Nasze ciało

 • poznają części ciała;
 • kształtują umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji;
 • rozwijają tężyznę fizyczną;
 • poznają zmysł dotyku jako narzędzia do badania właściwości przedmiotów;
 • poszerzają wiedzę na temat przedmiotów do utrzymania czystości;
 • rozwijają umiejętność klasyfikacji wg koloru;
 • rozwijają umiejętność słuchania;
 • kształtują nawyk mycia rąk;
 • poznają nazwy różnych aktywności fizycznych;
 • poznają wybrane zasady zdrowego odżywiania;
 • kształtują umiejętność wielozmysłowego poznawania różnych artykułów;
 • zachęcanie do odkrywania nowych smaków.

W tym miesiącu nauczymy się wierszyka pt. „Idą jeże”

Idą jeże krok za krokiem

(dzieci poruszają naprzemiennie palcami)

i mrugają do nas okiem.

(wskazują palcem na oko)

Patrzą w prawo, patrzą w lewo,

(robią z dłoni daszek, raz z prawej, raz z lewej strony)

a przed nimi wielkie drzewo.

(rozkładają ręce, pokazując wielkie drzewo)

Kiedy liście z drzewa spadną,

(naśladują ruchem rąk spadające z drzew liście)

to jeżyki w sen zapadną. 

(złożone ręce układają blisko twarzy, naśladując gest zasypiania)

Zwiną się w kuleczkę małą,

aby przespać zimę całą. 

(zaciskają pięści)

 

Nauczymy się piosenki pt. „A ja deszczu się nie boję!” (sł. N. Łasocha, muz. M. Konarski)

1. Krople spływają po oknie, kap, kap, kap.

Cały świat już w deszczu moknie. Oj, tak, tak. 

Ref. A ja deszczu się nie boję,

choć ponure ma nastroje.

Dwa kalosze mam do pary

i parasol w kropki cały. 

A gdy płaszcz założę jeszcze,

to zatańczę razem z deszczem.

2. Już w kałużach cała droga, chlup, chlup, chlup.

Z każdej rynny leci woda, plusk, plusk, plusk.

Ref. A ja deszczu się nie boję…