LISTOPAD 2022- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. MAŁA I DUŻA OJCZYZNA. (31.10.-04.11.2022)

II. W ŚWIECIE WYOBRAŹNI. (07.11.-10.11.2022)

III. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY. (14.11.-18.11.2022)

IV. NASZE CIAŁO. (21.11.-25.11.2022)

V. WIADOMOŚĆ Z DALEKA. (28.11.-02.12.2022)

 

I. TYDZIEŃ: MAŁA I DUŻA OJCZYZNA.

 • Rozpoznajemy i nazywamy niektóre symbole narodowe.
 • Poznajemy pojęcia: mapa, symbole, Polska, hymn.
 • Rozwijamy umiejętność ilustrowania pojęć ruchem.
 • Rozwijamy wrażliwość, empatię; uczymy się nazywać uczucia i emocje.
 • Używamy pojęcia: dom, mieszkańcy domu.
 • Poszerzamy wiedzę o wyglądzie miast.
 • Odróżniamy krajobraz miasta i wsi.

II. TYDZIEŃ: W ŚWIECIE WYOBRAŹNI.

 • Rozumiemy pojęcie wyobraźnia.
 • Doskonalimy umiejętność wyrażania swoich myśli i uczuć słowami.
 • Uczymy się odróżniać fikcję od rzeczywistości.
 • Rozumiemy pojęcie marzenie, próbujemy określić: o czym marzymy?
 • Poznajemy różne sposoby ekspresji muzycznej, rozbudzamy wyobraźnię dźwiękową.
 • Rozwijamy współpracę w parach i w grupie.

III. TYDZIEŃ: PRZYGOTOWANIA DO ZIMY.

 • Poszerzamy wiedzę na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych.
 • Poznajemy podstawowe wiadomości na temat przygotowań do zimy wiewiórki, niedźwiedzia i jeża.
 • Poznajemy zasady zachowania się w lesie.
 • Doskonalimy umiejętność wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem.
 • Poszerzamy wiedzę na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce.
 • Kształtujemy umiejętność określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni.

IV. TYDZIEŃ: NASZE CIAŁO.

 • Utrwalamy nazwy części ciała.
 • Poznajemy zmysły i odpowiadające im narządy.
 • Zachęcamy do uważnego obserwowania swojego ciała.
 • Poznajemy zawód lekarza i stomatologa.
 • Zapoznajemy się z wybranymi zasadami zdrowego odżywiania oraz produktami zdrowymi dla zębów.
 • Uczymy się zasad utrzymania higieny jamy ustnej.
 • Kształtujemy nawyk mycia zębów.
 • Poznajemy nazwy różnych aktywności fizycznych.

V. TYDZIEŃ: WIADOMOŚĆ Z DALEKA.

 • Poznajemy zawód listonosza; uczymy się szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach.
 • Dowiemy się jak wygląda droga listu, kim jest nadawcaadresat.
 • Poznajemy funkcje i wygląd różnych telefonów (starych i współczesnych).
 • Zapoznamy się z instrumentem dętym- trąbką, również symbolem Poczty Polskiej.
 • Rozwijamy umiejętność samodzielnego organizowania sobie wolnego czasu.
 • Utrwalamy pojęcia dużymały, uczymy się różnicować przedmioty ze względu na wielkość.
 • Poznajemy tradycję związaną z mikołajkami.

 

Nauczymy się piosenki pt. „Śpiesz się, Mikołaju!”

1. Serduszka pukają: puk, puk, puk.

Już idzie Mikołaj: tup, tup, tup.

Każde dziecko czeka dziś,

Mikołaju do nas przyjdź!

 

Ref. Cieszymy się, że jesteś! Witaj pośród nas!

Czekaliśmy na ciebie w ten zimowy czas.  /2x

 

2. Zbliża się Mikołaj: cicho, sza!

I dla nas prezenty pewnie ma.

Każde dziecko czeka dziś,

Mikołaju, do nas przyjdź! 

 

Ref. Cieszymy się, że jesteś!….

 

Nauczymy się wierszyka pt. „Witaj w naszej sali”

Dzień dobry, Mikołaju! Witaj w naszej sali.

Wszyscy tu na ciebie od wielu dni czekali!

Cieszymy się, że jesteś, że worek z sobą masz,

bo chyba nam prezenty dać najwyższy czas.

Byliśmy naprawdę grzecznymi przedszkolakami, 

więc zrób nam tę przyjemność i zostań chwilę z nami.