LISTOPAD 2022 – zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

TEMATYKA TYGODNIOWA:

Kraina bezpieczeństwa (31.10–04.11.)

Polska naszym domem (07.11.–10.11.)

Deszczowa muzyka (14.11.–18.11.)

W świecie emocji (21.11.–25.11.)

 

Tydzień 1: KRAINA BEZPIECZEŃSTWA

 • dzieci próbują rozpoznać dźwięki pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych, posługują się ich nazwami
 • rozumieją znaczenie pracy policjanta, strażaka i lekarza
 • próbują wskazać swój adres zamieszkania i wiedzą, w jakich sytuacjach i komu takie informacje można podawać
 • starają się przewidywać skutki swojego zachowania
 • próbują tworzyć zbiory równoliczne, przeliczają elementy w zbiorach
 • szanują prawa swoich rówieśników, przestrzegają zakazu jakiegokolwiek krzywdzenia innych osób
 • uznają prawa innych do uczestniczenia w zabawie, korzystania z zabawek, sprzętu i przyborów
 • zwracają się o pomoc w sytuacjach konfliktowych
 • przyjmują określone role w zabawach tematycznych
 • kierują się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych i mało znanych
 • wiedzą, że należy zachować ostrożność w kontakcie z gorącymi przedmiotami, substancjami
 • poznają numery alarmowe i sytuacje, w których powinno się je zastosować

Tydzień 2: POLSKA NASZYM DOMEM

 • dzieci wymieniają barwy oraz symbole narodowe
 • utrwalają słowa i melodię Mazurka Dąbrowskiego
 • wypowiadają się na temat tego, jak mogła powstać Warszawa
 • wiedzą, co oznacza słowo „legenda”
 • poznają legendy związane z wybranymi polskimi miastami
 • próbują odróżnić prawdę od fikcji
 • rozwijają umiejętność klasyfikacji
 • przeglądają książki, czasopisma kulinarne, poznają tradycyjne polskie potrawy
 • naśladują ruchy i gesty, uwzględniając zmianę tempa
 • wykonują proste przeliczenia oraz porównania
 • zwracają uwagę na walory krajoznawcze naszego kraju
 • ćwiczą orientację przestrzenną i motorykę małą
 • stymulują zmysł dotyku
 • znają zasady savoir vivre`u podczas spożywania posiłków i starają się ich przestrzegać
 • kształtują poczucie tożsamości narodowej

Tydzień 3: DESZCZOWA MUZYKA

 • dzieci wiedzą do czego służy termometr, próbują odczytać temperaturę z pomocą nauczyciela
 • poruszają się w rytmie, słuchają poleceń i reagują na nie
 • rozpoznają symbole pogodowe
 • przeliczają elementy w zbiorach i określają, stosują określenia więcej/ mniej/ tyle samo
 • próbują rozpoznać odgłosy z otoczenia
 • poznają kolory podstawowe i pochodne powstałe po zmieszaniu barw
 • usprawniają rękę podczas ćwiczeń grafomotorycznych
 • próbują odczytać schemat obiegu wody w przyrodzie
 • stosują określenia dotyczące następstwa czasowego
 • improwizują dźwięki z wykorzystaniem różnych przedmiotów
 • rozwijają umiejętność kontynuowania i tworzenia własnych rytmów
 • odczuwają współodpowiedzialność za powierzone zadanie
 • starają się przestrzegać zasad bezpiecznej zabawy

Tydzień 4: W ŚWIECIE EMOCJI

 • dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać emocje innych
 • starają się wyrazić, to co czują, za pomocą różnych środków artystycznych
 • próbują zwerbalizować swoje stany emocjonalne
 • słuchają wierszy i samodzielnie wypowiadają się na temat ich treści
 • próbują połączyć kolory i symbole z emocjami
 • próbują określić, czym jest radość oraz co wprowadza je w dobry nastrój
 • próbują określić, jakie sytuacje sprawiają, że są smutne
 • odpowiednio reagują na zmianę muzyki
 • dopasowują emocje do różnych gatunków muzycznych
 • ćwiczą motorykę małą
 • wyrażają emocje za pomocą ruchu i mimiki twarzy
 • odczuwają więź z grupą rówieśniczą
 • szukają sposobów na opanowanie złości
 • starają się wyrażać emocje w społecznie akceptowany sposób
 • wiedzą do kogo można zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych emocjonalnie

 

W tym miesiącu uczymy się piosenki: „Jesienna kołysanka”

(słowa i muzyka: R. Szczypior)

 

1.Jesień kołysankę śpiewa,

złote liście lecą z drzewa.

W norce mała myszka chrapie

i przez sen się w uszko drapie.

 

Ref. Luli laj, luli laj, luli luli laj.

Luli laj, luli laj, luli luli laj.

 

2.Jesień kołysankę śpiewa,

kasztanowy ludzik ziewa.

Wskoczył szybko do łóżeczka,

do łóżeczka z pudełeczka.

 

Ref. Luli laj, luli laj, luli, luli, laj.

Luli laj, luli laj, luli, luli, laj.

 

3.Jesień kołysankę śpiewa,

złote liście lecą z drzewa.

Jeden liść to jeden sen,

tak się pięknie kończy dzień.

 

Ref. Luli laj, luli laj, luli, luli, laj.

Luli laj, luli laj, luli, luli, laj.

 

Poznajemy wiersz: „Kocham Polskę” autorstwa A. Dziechciarczyk

 

Wie już przedszkolak mały,

że na tle czerwonym widnieje orzeł biały.

To symbol państwa polskiego

Czyli godło – nie zapomnij tego!

 

Flaga biało – czerwona

Nad polskim niebem rozłożona

Powiewa w państwowe święta

I gdy okoliczność jest wielka

 

Zapamiętaj również to:

Polski hymn Mazurkiem zwą

Naucz się jego słów

I śpiewaj jak z nut

 

Jeszcze Polska nie zginęła

I nigdy nie zginie

Bo przedszkolak od małego

Zna symbole w swej krainie

 

To nasz ląd! To nasz kraj!

Nasza Polska! Naj! Naj! Naj!

Tutaj żyję! Tutaj rosnę!

Kocham swą Ojczyznę Polskę!