LISTOPAD- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. DESZCZOWA POGODA C.D. (30.10.-03.11.)

II. MAŁA I DUŻA OJCZYZNA (06.11.-10.11.)

III. W ŚWIECIE WYOBRAŹNI (13.11.- 17.11.)

IV. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY (20.11.-24.11.)

V. NASZE CIAŁO (27.11.-01.12.)

Tydzień 1- Deszczowa pogoda

 • dzieci utrwalają wiadomości o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią;
 • rozwijają słownictwo;
 • rozwijają słuch fonematyczny;
 • doskonalą słuch muzyczny;
 • rozwijają umiejętność współpracy w grupie;
 • utrwalają zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w sali oraz podczas pobytu na podwórku;

Tydzień 2- Mała i duża ojczyzna

 • dzieci poznają pojęcia: mapa, symbole, Polska;
 • poszerzają słownik czynny;
 • rozwijają sprawność ruchową i manualną; 
 • rozwijają umiejętność odróżniania fikcji od rzeczywistości;
 • odróżniają krajobraz miasta i wsi;
 • rozwijają umiejętność przeliczania;
 • biorą udział w eksperymentach;
 • rozwijają pamięć słuchową i słuch muzyczny;
 • rozwijają samodzielność;

Tydzień 3- W świecie wyobraźni

 • dzieci poznają pojęcie wyobraźnia;
 • doskonalą umiejętność wyrażania swoich myśli i uczuć słowami;
 • rozwijają wyobraźnię;
 • rozwijają umiejętność przeliczania;
 • poznają różne sposoby ekspresji muzycznej;
 • rozwijają wrażliwość muzyczną i słuch muzyczny;
 • współdziałają w parach i w grupie;

Tydzień 4- Przygotowania do zimy

 • dzieci poszerzają wiedzę na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych;
 • poszerzają wiedzę na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce;
 • poznają zasady zachowania się w lesie;
 • doskonalą umiejętność słuchania ze zrozumieniem;
 • rozwijają motorykę dużą i małą;
 • rozwijają umiejętność podziału słów na sylaby;
 • kształtują umiejętność określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni;
 • rozwijają umiejętność logicznego myślenia;
 • rozwijają umiejętność zgodnego działania z innymi w zabawie;

Tydzień 5- Nasze ciało

 • dzieci utrwalają nazwy części ciała;
 • poznają zmysły i odpowiadające im narządy;
 • poznają zawód lekarza;
 • kształtują umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji;
 • poznają zasady utrzymania higieny jamy ustnej;
 • rozwijają umiejętność klasyfikacji według określonej cechy;
 • rozwijają tężyznę fizyczną;
 • poznają nazwy różnych aktywności fizycznych;
 • poznają wybrane zasady zdrowego odżywiania;