luty – zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Categories :

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I FERIE ZIMOWE (29.01.2024 – 9.02.2024)

II ZIMOWE ZABAWY (12.02.2024 – 16.02.2024)

III WISŁA – POLSKA RZEKA (19.02.2024 – 23.02.2024)

IV SZTUKA WOKÓŁ NAS (26.02.2024 – 1.03.2024)

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:

II ZIMOWE ZABAWY (12.02.2024 – 16.02.2024)

 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i muzycznych;
 • rozwija sprawność dłoni oraz palców;
 • cierpliwie czeka na swoja kolej;
 • respektuje reguły i zasady gier i zabaw;
 • łączy przedmioty w pary;
 • doskonali umiejętność przeliczania;
 • poznaje różne rodzaje termometrów;
 • dokonuje pomiarów temperatury;
 • uważnie słucha utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące treści;
 • dostrzega i kontynuuje rytmy;

III WISŁA – POLSKA RZEKA (19.02.2024 – 23.02.2024)

 • odczuwa przynależność do swojego narodu;
 • posługuje się imieniem, nazwiskiem oraz adresem;
 • rozpoznaje i nazywa polskie symbole narodowe;
 • poznaje Wisłę jako największą rzekę w Polsce;
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne;
 • przeprowadza proste eksperymenty;
 • zagospodarowuje wyznaczoną przestrzeń;
 • rozwiązuje zagadki;
 • rozwija poczucie rytmu i umiejętności wokalne;

IV SZTUKA WOKÓŁ NAS (26.02.2024 – 1.03.2024)

 • używa chwytu pisarskiego podczas rysowania;
 • rozumie potrzebę odpoczynku;;
 • wypowiada się na temat swoich odczuć w kontakcie ze sztuką;
 • zaczyna interesować się sztuką;
 • poznaje znaczenie słów „portret”, „rzeźba”;
 • wykonuje upominek dla najbliższych;
 • tworzy prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • eksperymentuje z kolorami – rozpoznaje je i nazywa;
 • klasyfikuje elementy ze względu na kolor i długość;

POZNAJEMY NASTĘPUJĄCĄ PIOSENKĘ:

„Tak się zachmurzyło”

 (muz. Z. Dyktor – Dąbrowska, sł. autor nieznany)

1.Tak się zachmurzyło,

słonko się ukryło,

pada, pada śnieżek biały

dawno go nie było.

2.Chodźmy na saneczki

chłopcy i dzieweczki,

pojedziemy wszyscy razem

z wysokiej góreczki.

3.Pędzimy, pędzimy,

nic się nie boimy.

Aż tu nagle bęc na śnieżek,

i wszyscy leżymy!

x2

UCZYMY SIĘ TEŻ WIERSZYKA:

„Paluszkowe zabawy”

Paluszek zginam, paluszek prostuję, paluszkiem ucho wskazuję.

Paluszek zginam, paluszek prostuję, paluszkiem oko wskazuję.

Paluszek zginam, paluszek prostuję, paluszkiem nosek wskazuję.

Paluszek zginam, paluszek prostuję, paluszkiem brodę wskazuję.

Paluszek zginam, paluszek prostuję, paluszkiem usta wskazuję.