MARZEC 2022- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Categories :

MARZEC

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. CHCIAŁBYM BYĆ MUZYKIEM. (28.02.-04.03.2022)

II. BAWIMY SIĘ W TEATR. (07.-11.03.2022)

III. CHCIAŁBYM ZOSTAĆ SPORTOWCEM. (14.-18.03.2022)

IV. WIOSNA IDZIE PRZEZ ŚWIAT. (21.-25.03.2022)

V. CHCIAŁBYM BYĆ KOSMONAUTĄ. (28.03.-01.04.2022)

I. Tydzień:

– Uważnie słuchamy opowiadania i wypowiadamy się na jego temat.

– Prawidłowo artykułujemy samogłoski w zabawie artykulacyjnej.

– Poznajemy nazwy i brzmienie wybranych instrumentów muzycznych.

– Łączymy umiejętność słuchania muzyki z ekspresją ruchową.

– Rozwijamy sprawności manualne w trakcie wykonania prostego instrumentu perkusyjnego- bębenka.

– Bawimy się w orkiestrę grając na instrumentach perkusyjnych do melodii.

II. Tydzień:

– Wiemy, co to jest teatr, stosujemy słowa związane z teatrem, poszerzamy wiedzę na jego temat.

– Współorganizujemy kącik teatralny w sali, bawimy się zgromadzonymi tam rekwizytami i lalkami.

– Zapoznajemy się z teatrzykiem cieni, manipulujemy sylwetami postaci.

– Rozpoznajemy i nazywamy emocje, przedstawiamy je za pomocą miny, gestów, ruchu.

– Poruszamy się rytmicznie przy muzyce.

– Chętnie bawimy się w teatr- w zabawach dowolnych i zorganizowanych.

III. Tydzień:

– Poznajemy niektóre dyscypliny sportowe.

– Rozwijamy mowę wypowiadając się na temat gimnastyki.

– Doskonalimy sprawność manualną podczas rysowania na zadany temat.

– Ćwiczymy umiejętność klasyfikowania przedmiotów w trakcie segregowania piłek według wielkości.

– Ilustrujemy piosenki ruchem.

– Uczestniczymy w zabawach ruchowych w ogrodzie przedszkolnym.

IV. Tydzień:

– Powitamy Pierwszy Dzień Wiosny spacerem z marzanną nad rzekę Pszczynkę.

– Poznajemy oznaki wiosny.

– Dostrzegamy zmienność marcowej pogody.

– Wskazujemy kolejne obrazki słuchanej historyjki.

– Rozwijamy umiejętność wyrażania muzyki ruchem.

– Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną np. powracające pierwsze ptaki, pojawiające się pierwsze kwiaty.

V. Tydzień:

– Rozwijamy mowę wypowiadając się na temat treści opowiadania „Jak nasza mama zreperowała księżyc” J. Papuzińskiej.

– Wyrażamy swoje pomysły w ekspresji plastycznej malując wymyślonego kosmitę.

– Zapoznajemy się ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy.

– Bawimy się do opowieści ruchowej „Wyprawa w kosmos”

– Kolorujemy rysunek księżyca, nazywamy kolory użytych kredek.

– Segregujemy papierowe gwiazdki według wielkości.