MARZEC 2023- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Categories :

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. W KOSMOSIE (06.03.-10.03.)

II. W KINIE I W TEATRZE (13.03.-17.03.)

III. PRZEBUDZENIE PO ZIMIE (20.03.-24.03.)

IV. W WIOSENNYM OGRODZIE (27.03.-31.03.)

 

I. W kosmosie

 • dzieci poznają pojęcia: planeta, Ziemia, kosmos, Układ Słoneczny, rakieta;
 • utrwalają pojęcia dzień i noc;
 • kształtują postawę otwartą na działanie, poszukiwanie;
 • utrwalają poznane figury geometryczne i ich cechy;
 • rozwijają umiejętności wokalne;
 • rozwijają umiejętność pracy w grupach;

II. W kinie i w teatrze

 • dzieci poznają pojęcia: kino i teatr;
 • poznają zasady właściwego zachowania w kinie i w teatrze;
 • rozwijają umiejętności analizy sylabowej;
 • poznają nazwy zawodów teatralnych- aktor, reżyser, scenograf;
 • rozwijają umiejętność poruszania się po planszy do kodowania;
 • kształtują wyobraźnię muzyczną;
 • zgodnie współpracują; 

III. Przebudzenie po zimie

 • dzieci poznają zwrot ubierać się na cebulkę;
 • kształtują nawyki ubierania się adekwatnie do pogody;
 • poznają pojęcie kalendarz pogodowy oraz nazwy zjawisk atmosferycznych;
 • poznają przysłowie W marcu jak w garncu;
 • doskonalą umiejętność przeliczania;
 • poznają nazwy ptaków przylatujących do Polski na wiosnę;
 • kształtują orientację w przestrzeni;
 • rozwijają umiejętność reagowania na sygnał;
 • poznają zjawisko powstawania tęczy;
 • kształtują kreatywność i wyobraźnię;

IV. W wiosennym ogrodzie

 • dzieci poznają różne rodzaje prac wykonywane wiosną w ogrodzie oraz sprzęty używane do tego celu;
 • kształtowanie nawyku sprzątania;
 • rozróżniają cebulę jadalną i kwiatową;
 • utrwalają znajomość zjawisk przyrodniczych zachodzących wiosną w ogródku;
 • rozwijają motorykę małą;
 • doskonalą umiejętność klasyfikowania;
 • utrwalają nazwy wiosennych kwiatów i wiedzy o czynnikach niezbędnych do życia rośliny;
 • rozwijają słuch muzyczny, wyobraźnię i wrażliwość na otaczającą przyrodę;
 • wzmacniają relacje w grupie;
 • kształtują postawę proekologiczną, otwartą na dobra natury;
 • rozwijają sprawność manualną. 

W marcu nauczymy się piosenki pt. „Kolorowa wiosna”

(sł. i muz. M. Majewska)

1.Obudziły się pierwiosnki,

rosną w górę, w stronę słonka.

A nasz bociek biało- czarny

już przechadza się po łąkach. 

Ref. Wiosna, wiosna kolorowa

zimę za morza wysłała.

Wiosna wśród zieleni trawy

polne kwiaty rozsypała. 

2. Konik polny podskakuje,

żółty motyl w górze lata.

A biedronka krzyczy głośno:

– Ja nie jestem piegowata.

Ref. Wiosna, wiosna kolorowa…

 

Nauczymy się wierszyka pt. „Marzec” autorstwa A. Filipkowskiej

W marcu zmienna jest pogoda:

trochę deszczu, słońca, śniegu.

I choć nam bałwana szkoda,

cieszą główki przebiśniegów.

 

Wiosna żegna sen nieśmiało,

kiedy słyszy śpiew skowronka.

I pierzynkę śniegu białą

zrzuca, budząc się na łąkach.