MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB GŁUCHYCH I JĘZYKA MIGOWEGO

20 września odwiedziła nas nasza pani psycholog wraz z uczniami należącymi do szkolnego klubu migowego. Wspólnie świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Głuchych i Języka Migowego. Nasi goście przeprowadzili dla przedszkolaków zabawy rozwijające empatię, zrozumienie potrzeb człowieka głuchego, kształtujące otwartość i tolerancję. Naszym zadaniem jest nie tylko uczyć akceptacji, ale także wskazać alternatywny sposób komunikacji, przełamywać bariery językowe, poszerzać pogląd dziecka na świat i sposób porozumiewania się. Należy podkreślić, że prowadzenie zajęć z  wykorzystaniem elementów języka migowego jest także świetną zabawą. Posługiwanie się znakami daktylograficznymi języka migowego sprawia, że dzieci nieświadomie usprawniają m.in. motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową, kształtują umiejętności wizualno–przestrzenne, kształtują świadomość schematu własnego ciała. Dzieci dowiedziały się również, że symbolem osób głuchych jest motyl koloru niebieskiego, gdyż motyle są głuche. Skrzydła motyla natomiast symbolizują barwność i piękno, a trzepot skrzydeł odzwierciedla jego dynamikę i szybkość. Jest to ogólnie przyjęty, międzynarodowy znak osób głuchych. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały medale.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB GŁUCHYCH I JĘZYKA MIGOWEGO – galeria zdjęć