„NA STRAGANIE”

W trakcie realizacji bloku tematycznego: „Zapachy i smaki jesieni” w naszej grupie powstał nowy kącik –  stragan owocowo-warzywny. W tym miejscu dzieci miały okazję utrwalać nazwy owoców i warzyw, zdobywać doświadczenia związane z ważeniem towarów oraz porównywaniem ich ciężaru. Przed rozpoczęciem zabawy we wspomnianym kąciku zostały ustalone zasady zachowania. Dzieci były wdrażane do zgodnej, wspólnej zabawy. Przedszkolaki zachęcane były również do stosowania zwrotów grzecznościowych i wspólnego porządkowania straganu po zakończeniu zabawy. Stragan stał się ulubionym miejscem zabaw przedszkolaków, które znakomicie wcielały się w role sprzedawców i klientów, wykorzystując przy tym nabyte kompetencje społeczne. Zabawy tematyczne dały dzieciom dużo radości, a także wzbogaciły ich umiejętności i doświadczenia.

„NA STRAGANIE” – galeria zdjęć