Nasz kodeks grupowy – wrzesień 2022

Rok szkolny rozpoczęliśmy od ustalenia reguł i zasad zachowania się w naszej sali i całym przedszkolu. Chcemy czuć się tutaj dobrze i z uśmiechem witać każdy kolejny dzień. Dzieci stworzyły samodzielnie „Nasze zasady” i złożyły „podpisy” obiecując przestrzegać ustalone zapisy. Rozpoczynamy:)))

nasz kodeks grupowy