„Nasze emocje”

W każdą środę „Żabki” biorą udział w zajęciach z psychologiem, które mają na celu głównie wspieranie rozwoju społeczno- emocjonalnego. Poprzez zabawę dzieci  uczą się zasad życia społecznego, ale też rozpoznawać i akceptować emocje własne i innych osób oraz uczą się wyrażać je i radzić sobie z nimi we właściwy sposób. 

https://www.ppw.edu.pl/nasze-emocje-2/