Oferta zajęć

Categories :

 

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach  8:00 do 13:00

 

Zajęcia kierowane w ramach podstawy programowej odbywają się zgodnie z planem pracy nauczycieli .

Zajęcia popołudniowe odbywają się zgodnie z zainteresowaniami dziecka oraz potrzebą wynikającą z obserwacji w przypadku dzieci u których zauważa się deficyty rozwojowe

Rozwijanie mowy i myślenia

Bajkoterapia

Rozwijanie umiejętności manualnych

Zabawy rozwijające umiejetności matematyczne

Zabawy muzyczno ruchowe

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

GRUPA PSZCZÓŁKI

PONIEDZIAŁEK

Edukacja doskonaląca rozwój mowy i myslenia

Edukacja zdrowotno – ruchowa

WTOREK

Edukacja przyrodnicza

J. angielski

ŚRODA

Przygotowanie do nauki pisania i czytania- ćeiczenia grafomotoryczne

J. angielski

CZWARTEK

Edukacja muzyczna i teatralna

Edukacja matematyczna

PIĄTEK

Edukacja plastyczno techniczna

Edukacja zdrowotno ruchowa

GRUPA BIEDRONKI

PONIEDZIAŁEK

Edukacja rozwijajaca rozwój mowy i myślenia

Edukacja zdrowotna , ruchowa

WTOREK

Przygotowanie do nauki pisania i czytania – ćwiczenia grafomotoryczne

J. angielski

ŚRODA

Edukacja przyrodnicza

J. angielski

CZWARTEK

Edukacja matematyczna

Edukacja zdrowotno – ruchowa

PIĄTEK

Edukacja muzyczna

Edukacja plastyczno – techniczna