PAŹDZIERNIK 2021- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Categories :

PAŹDZIERNIK

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. JESIEŃ W SADZIE. (4-8.10.2021)

II. SMACZNE WARZYWA. (11-15.10.2021)

III. JAKI JESTEM. (18-22.10.2021)

IV. MOJE ZMYSŁY. (25-29.10.2021)

I. Tydzień:

– Rozpoznajemy i nazywamy jabłka, gruszki, śliwki.

– Wielozmysłowo poznajemy owoce (jabłko, śliwka, gruszka, banan, pomarańcza, mandarynka, cytryna).

– Segregujemy owoce wg rodzaju, liczymy i porównujemy ilość owoców.

– Wymieniamy owoce, które nie rosną w Polsce.

– Stosujemy słowa: na, pod, obok.

– Rozpoznajemy i nazywamy kolory- żółty, czerwony, zielony.

– Wiemy, że należy myć owoce przed jedzeniem.

– Odpowiadamy na pytania dotyczące opowiadania.

– Tworzymy kompozycję z pokrojonych i umytych owoców.

– Lepimy jabłuszko z masy solnej.

– Próbujemy wspólnych zabaw z innymi dziećmi.

– Uczestniczymy w zabawach ruchowych oraz zabawach na świeżym powietrzu.

– Rytmicznie poruszamy się przy muzyce.

II. Tydzień:

– Wielozmysłowo poznajemy wybrane warzywa.

– Rozpoznajemy i nazywamy wybrane warzywa.

– Wymieniamy kolory wybranych warzyw.

– Używamy określeń: mały, duży, długi, krótki.

Liczymy warzywa, określamy ich wygląd.

– Rozpoznajemy obrazek po opisie.

– Malujemy palcami.

– Stemplujemy kartki stemplami z warzyw.

– Stosujemy zwroty grzecznościowe odpowiednie do sytuacji.

– Mówimy o tym, co nas cieszy, a co smuci.

– Ćwiczymy zdejmowanie i zakładanie ubrań, butów.

– Ćwiczymy samodzielność podczas korzystania z toalety, mycia zębów, rąk.

– Samodzielnie spożywamy posiłki, doskonalimy posługiwanie się łyżką i widelcem.

– Rozumiemy, dlaczego powinniśmy spożywać owoce i warzywa.

III. Tydzień:

– Prawidłowo wskazujemy i nazywamy wybrane części ciała.

– Nabywamy koordynację wzrokowo-ruchową, np. poprzez powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

– Rozwijamy orientację w schemacie własnego ciała.

– Poznajemy własne możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

– Dzielimy się zabawkami z innymi dziećmi.

– Wypowiadamy się na temat swoich upodobań.

– Określamy swoje cechy fizyczne: płeć, wiek, kolor oczu.

– Podajemy swoje imię i nazwisko.

– Uczymy się współdecydowania o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.

– Uważnie słuchamy rozmówcy, odpowiadamy na pytania.

– Mówimy o tym, co nas złości, a czego się boimy.

– Dbamy o zabawki i inne przedmioty w sali.

– Uczestniczymy w zabawach ruchowych, muzycznych; bawimy się na świeżym powietrzu, wykorzystując urządzenia i zabawki znajdujące się w ogrodzie.

– Budujemy dowolne konstrukcje z wybranych klocków.

IV. Tydzień:

– Rozpoznajemy przedmioty za pomocą dotyku, wzroku i słuchu.

– Wymieniamy, do czego służą narządy zmysłów (oczy, uszy, usta, nos, ręka).

– Uczestniczymy w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.

– Wskazujemy i nazywamy wybrane części ciała.

– Słuchamy różnych odgłosów przyrody, rozpoznajemy je.

– Wypowiadamy się prostymi zdaniami.

– Obserwujemy środowisko przyrodnicze; zwracamy uwagę na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

– Bawimy się z innymi dziećmi, dzielimy się zabawkami.

– Liczymy palce, przedmioty itp.

– Rozwijamy sprawność całego ciała (w toku wykonania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych).