PAŹDZIERNIK 2022- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. JESIEŃ W SADZIE (03.10.- 07.10.)

II. JESIEŃ W OGRODZIE (10.10.-14.10.)

III. JESIENNY KRAJOBRAZ (17.10.-21.10.)

IV. DESZCZOWA POGODA (24.10.-28.10.)

I. JESIEŃ W SADZIE 

 • dzieci poznają wybrane owoce dojrzewające jesienią;
 • poznają nazwy wybranych drzew owocowych;
 • doskonalą umiejętność słuchania ze zrozumieniem;
 • rozwijają umiejętność wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijają słuch fonematyczny;
 • doskonalą umiejętność przeliczania;
 • kształtują sprawność manualną;
 • rozwijają sprawność fizyczną;
 • rozwijają umiejętność współpracy w grupie;
 • zgodnie współdziałają podczas różnych aktywności;

II. JESIEŃ W OGRODZIE

 • dzieci rozpoznają i nazywają wybrane warzywa;
 • poszerzają słownictwo czynne;
 • odróżniają, które warzywa rosną pod ziemią, a które nad ziemią;
 • poznają właściwości warzyw;
 • rozpoznają i nazywają części warzyw: skórki, pestek i miąższu;
 • rozwijają ciekawość poznawczą;
 • rozwijają koordynację ruchowo- słuchową;
 • uczą się wycinania nożyczkami;
 • doskonalą umiejętność czekania na swoją kolej;

III. JESIENNY KRAJOBRAZ

 • dzieci odróżniają środowisko parku i lasu;
 • poszerzają wiedzę o jesiennych zmianach w przyrodzie;
 • poszerzają słownik czynny o pojęcia związane ze skarbami jesieni;
 • określają liczebność zbiorów: mniej, więcej;
 • rozwijają umiejętność manipulowania przedmiotami;
 • rozwijają słuch muzyczny;
 • rozwijają kreatywność;

IV. DESZCZOWA POGODA

 • dzieci doskonalą umiejętność wypowiadania się na tematy związane z uczuciami;
 • rozwijają umiejętność nazywania i opisywania emocji;
 • poznają znaczenie słowa szaruga;
 • ćwiczą i nazywają kierunki w przestrzeni;
 • rozwijają samodzielność;
 • doskonalą umiejętność pracy w parach.

W tym miesiącu nauczymy się piosenki pt. „Małe czerwone jabłuszko”

(sł. i muz. D. i K. Jagiełłowie)

Małe czerwone jabłuszko

Tańczy dziś pod drzewem z gruszką.

Ref.: Za rączki się trzymają

I w koło obracają  x4

Małe czerwone jabłuszko

Tańczy dziś pod drzewem z gruszką.

Ref.: Jabłuszko podskakuje,

A gruszka przytupuje  x4

Małe czerwone jabłuszko

Tańczy dziś pod drzewem z gruszką.

Ref.: W rączki klaszcze jabłuszko

Razem z dojrzałą gruszką  x4

 Małe czerwone jabłuszko

Tańczy dziś pod drzewem z gruszką.

Ref.: Biegną sobie dokoła,

Jabłuszko gruszkę woła  x4

 

Nauczymy się wierszyka pt. „Jesienne liście” autorstwa E. Guz.

Lecą liście kolorowe,

(dzieci przebierają palcami u rąk i naśladują spadanie liści)

lecą wprost na moją głowę.

(dotykają głowy)

Jeden leży już na brzuchu,

(dotykają brzucha)

ten zatrzymał się na uchu.

(dotykają ucha)

Tamten leci wprost na stopy,

(dotykają stóp)

ach, te liście to kłopoty!

(chwytają się pod boki)

Ręką z ramion je strzepuję,

(naśladują strzepywanie liści z ramion raz jedną, raz drugą ręką)

gdzieś na nosie jeden czuję.

(dotykają nosa)

Lecą listki małe, duże,

(przebierają palcami u rąk i naśladują spadanie liści)

czasem spadną wprost w kałuże.

(przykucają, kładąc dłonie na podłodze przed sobą)