PAŹDZIERNIK 2022- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE.

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. JESIEŃ W SADZIE. (03.-07.10.2022)

II. JESIEŃ W OGRODZIE. (10.-14.10.2022)

III. JESIENNY KRAJOBRAZ. (17.-21.10.2022)

IV. DESZCZOWA POGODA. (24.-28.10.2022)

 

I. TYDZIEŃ: JESIEŃ W SADZIE.  

 • Poznajemy niektóre owoce dojrzewające jesienią, nazwy drzew owocowych oraz zwyczaje życia jeży.
 • Rozwijamy umiejętność wypowiadania się na określony temat.
 • Uczymy się szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie.
 • Wdrażamy się do poszanowania zwierząt i roślin.
 • Doskonalimy słuch fonematyczny oraz umiejętność słuchania ze zrozumieniem.
 • Ćwiczymy umiejętność klasyfikacji oraz umiejętność przeliczania elementów. 

II. TYDZIEŃ: JESIEŃ W OGRODZIE.

 • Rozpoznajemy i nazywamy niektóre warzywa.
 • Odróżniamy, które warzywa rosną pod ziemią, a które nad ziemią.
 • Staramy się pamiętać, że warzywa i owoce są niezbędne w naszej diecie. 
 • Doskonalimy orientację w przestrzeni oraz liczebniki porządkowe.
 • Kształcimy percepcję słuchową.
 • Rozwijamy logiczne myślenie oraz nabywamy umiejętność rozpoznawania i nazywania kolorów, kształtów.

III. TYDZIEŃ: JESIENNY KRAJOBRAZ.

 • Rozróżniamy i nazywamy skarby jesieni pochodzące z lasu, parku.
 • Odróżniamy środowiska parku i lasu.
 • W związku z Dniem Drzew uświadamiamy sobie rolę, jaką pełnią drzewa w przyrodzie i w naszym życiu.
 • Uczymy się szanowania drzew i dbania o nie.
 • Wzbogacamy swoją wiedzę o przyrodzie, uczymy się postawy proekologicznej.
 • Doskonalimy umiejętność przeliczania, określania liczebności zbiorów: mniej, więcej, tyle samo. 
 • Rozwijamy umiejętność doliczania i odliczania, manipulowania przedmiotami.

IV. TYDZIEŃ: DESZCZOWA POGODA.

 • Przypominamy sobie informacje o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią.
 • Doskonalimy umiejętność nazywania emocji oraz wypowiadania się na tematy związane z uczuciami.
 • Ćwiczymy wyobraźnię, rozwijamy empatię.
 • Poznajemy znaczenie słowa „szaruga”.
 • Utrwalamy wiedzę o tym, skąd się biorą kałuże.
 • Rozwijamy wrażliwość muzyczną.
 • Nazywamy kierunki w przestrzeni, poruszamy się wg instrukcji, rozwijamy słownictwo. 

 

Nauczymy się piosenki pt. „Wieje, wieje wiatr”:

1. Wieje, wieje wiatr,

szumi pośród traw,

strąca liście z drzew…

Z wiatrem tańczyć chcę!

 

2. Wieje, wieje wiatr,

chmury gna przez świat,

gra w konarach drzew…

Z wiatrem tańczyć chcę!

 

Nauczymy się wierszyka pt. „Deszczyk”:

( zabawa paluszkowa)

Pierwsza kropla spadła na nos,

druga wprost do oka.

Trzecia mi zmoczyła czoło,

pada deszcz z wysoka.

Kap, kap, lecą krople z nieba,

parasol rozłożyć trzeba!