Październik 2022 – zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

TEMATYKA TYGODNIOWA:

Zaczarowana jesień (03.10–07.10.)

Jak dobrze być razem! (10.10.–14.10.)

W koronach drzew (17.10.–21.10.)

Jesienne kołysanki (24.10.–28.10.)

 

Tydzień 1: ZACZAROWANA JESIEŃ

 • dzieci poznają elementy przyrody charakterystyczne dla jesieni
 • obserwują, jak zmieniają się pory roku, nazywają zjawiska związane z jesienią
 • wiedzą, czym zajmuje się ogrodnik, poznają podstawowe narzędzia ogrodnicze i wiedzą, jakie czynności wykonuje się w ogrodzie
 • aktywnie słuchają opowiadań i próbują przeanalizować ich treść
 • stymulują zmysł dotyku podczas zabaw sensorycznych
 • ćwiczą motorykę małą podczas zabaw plastyczno-technicznych
 • eksperymentują z ruchem i dźwiękami
 • doskonalą sprawność aparatu artykulacyjnego i oddechowego
 • komponują własną mandalę
 • klasyfikują owoce według koloru i kształtu
 • przeliczają i określają liczebność zbiorów, używając zwrotów: „więcej”, „mniej”
 • przestrzegają zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas spaceru oraz zabaw w ogrodzie przedszkolnym
 • wiedzą, że należy dzielić się zabawkami i przyborami

 

Tydzień 2: JAK DOBRZE BYĆ RAZEM!

 • dzieci integrują się z grupą rówieśniczą
 • wyrażają ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych
 • próbują określić położenie jednych przedmiotów względem innych
 • rozróżniają emocje oraz uczucia przyjemne i nieprzyjemne
 • wykonują własne eksperymenty językowe
 • przeliczają w dostępnym zakresie
 • starają się rozróżnić podstawowe figury geometryczne
 • rozwijają umiejętność uważnego słuchania poleceń i starannego wykonywania zadań w karcie pracy
 • starają się współpracować z rówieśnikami, dbając o bezpieczeństwo swoje i innych
 • rozwijają umiejętność panowania nad nieprzyjemną emocją

 

Tydzień 3: W KORONACH DRZEW

 • dzieci poznają nazwy drzew, klasyfikują drzewa na liściaste i iglaste, wiedzą, z jakich części składa się drzewo
 • poznają zwierzęta zamieszkujące w koronach, pniach oraz korzeniach drzew
 • wiedzą kim jest badacz, obserwują przyrodę przez lupę, dostrzegają różnice między przedmiotami widzianymi przez lupę, a widzianymi gołym okiem
 • utrwalają kolejność pór roku
 • wsłuchują się w dźwięki i starają się je rozpoznać
 • ćwiczą koncentrację wzrokowo-ruchową
 • starają się zapamiętać i ułożyć elementy według schematu
 • ćwiczą sprawność w zabawach z wykorzystaniem jesiennych atrybutów
 • dostrzegają emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego
 • rozwijają umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi emocjonalnie, np. z przegraną

 

Tydzień 4: JESIENNE KOŁYSANKI

 • dzieci wzbogacają wiedzę przyrodniczą na temat mieszkańców lasu
 • poznają zwyczaje zwierząt leśnych, ich środowisko życia oraz sposoby przygotowania się do zimy
 • wiedzą, co znaczy wyrażenie „pracowity jak mrówka”
 • próbują wyjaśnić pojęcie „spiżarnia”
 • doskonalą umiejętność przeliczania na materiale konkretnym
 • poznają różne faktury poprzez dotyk
 • rozwijają umiejętność myślenia logicznego
 • wykonują ćwiczenia grafomotoryczne
 • rozwijają ekspresję twórczą podczas zabaw plastycznych
 • odtwarzają proste rytmy przy użyciu wybranych instrumentów perkusyjnych
 • poznają sprzęty gimnastyczne i ich przeznaczenie
 • określają i starają się przestrzegać zasad „fair play”
 • rozumieją potrzebę zdrowego odżywiania i uprawiania sportu
 • dostrzegają wartość współpracy

 

W tym miesiącu uczymy się piosenki: „Jarzynowy wóz”

(muzyka: E. Pałłasz, słowa: M. Szypowska)

 

Ref. Tur, tur, tur, tur,

tur, tur, tur, tur,

tur, tur, tur, tur, tur.

Jechał, jechał wóz,

smaczne rzeczy wiózł.

Tur, tur, tur, turkotał,

smaczne rzeczy wiózł.

 

1.Tu marchew czerwona,

kapusta zielona,

rzodkiewek różowe kuleczki,

w złocistym kolorze słonecznik.

 

Ref. Tur, tur, tur, tur…

 

2.Tu strąki fasoli

i bobu do woli,

szpinaku zielona tam góra

i burak pąsowy jak burak.

 

Poznajemy wiersz: „Jesienne powitanie” autorstwa E. Stadtmüller 

Witaj, poro kolorowa,

Ruda, złota, purpurowa…

Pora słodko-owocowa,

I warzywna i grzybowa.

Każdy liść twój szeleszczący

Cudnie się w słoneczku mieni.

Kosze skarbów nam przynosisz…

Witaj, witaj nam, jesieni!