PAŹDZIERNIK- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. JESIEŃ W SADZIE (02.10.-06.10.)

II. JESIEŃ W OGRODZIE (09.10.-13.10.)

III. JESIENNY KRAJOBRAZ (16.10.-20.10.)

IV. DESZCZOWA POGODA (23.10.-27.10.)

Tydzień 1- Jesień w sadzie

 • dzieci poszerzają wiedzę o owocach dojrzewających jesienią oraz poznają ich cechy;
 • poznają nazwy niektórych drzew owocowych;
 • rozwijają umiejętność wypowiadania się na określony temat;
 • doskonalą umiejętność słuchania ze zrozumieniem;
 • rozwijają słuch fonematyczny;
 • kształtują sprawność manualną;
 • rozwijają umiejętność klasyfikacji;
 • doskonalą umiejętność przeliczania;
 • uczestniczą w zabawach badawczych;
 • kształtują wrażliwość i pamięć muzyczną;
 • rozwijają sprawność motoryki dużej;
 • rozwijają umiejętność zgodnej współpracy w grupie;

Tydzień 2- Jesień w ogrodzie

 • dzieci rozpoznają i nazywają niektóre warzywa;
 • poszerzają słownictwo czynne o pojęcia związane z warzywami;
 • odróżniają, które warzywa rosną pod ziemią, a które nad ziemią;
 • rozpoznają i nazywają części warzyw (skórka, pestki, miąższ)
 • rozwijają ciekawość poznawczą;
 • rozwijają umiejętność zauważania rytmów i ich odtwarzanie;
 • poznają niektóre właściwości warzyw;
 • doskonalą orientację w przestrzeni;
 • rozwijają umiejętności muzyczne i sprawność ruchową;
 • doskonalą umiejętność czekania na swoją kolej;
 • doskonalą umiejętność pracy w parach;

Tydzień 3- Jesienny krajobraz

 • dzieci odróżniają środowisko parku i lasu;
 • poszerzają słownik czynny o pojęcia związane z ptakami;
 • rozwijają empatię i odpowiedzialność;
 • doskonalą umiejętność przeliczania, określania liczebności zbiorów: mniej, więcej, tyle samo;
 • rozwijają umiejętność manipulowania przedmiotami;
 • utrwalają informacje o skarbach jesieni;
 • ćwiczą pamięć;
 • rozwijają słuch muzyczny i percepcję słuchową;
 • rozwijają sprawność manualną i kreatywność;
 • rozwijają samodzielność;

Tydzień 4- Deszczowa pogoda

 • dzieci poznają pojęcie „troska”, a także doskonalą umiejętność wypowiadania się na tematy związane z uczuciami;
 • rozwijają umiejętność nazywania emocji;
 • ćwiczą wyobraźnię;
 • poznają znaczenie słowa szaruga;
 • doskonalą świadomość fonologiczną;
 • ćwiczą i nazywają kierunki w przestrzeni;
 • utrwalają zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów;
 • doskonalą umiejętność wygrywania i przegrywania podczas zabawy;

Poznamy piosenkę „Tańcowała jesień”

(sł. S. Karaszewski, muz. T. Strąk)

1.Tańcowała jesień

w lesie zamaszyście.

Żółte, rude i brązowe

z drzew zrywała liście.

ref.: Tańcowała jesień, kolorowa jesień. (x4)

2.Postrącała w parku

żołędzie, kasztany,

rozrzuciła na trawniku

liśćmi przysypanym. 

ref.: Tańcowała jesień, kolorowa jesień. (x4)

3.Tańcowała jesień

w sadzie, razem z deszczem.

Jabłek, gruszek nazrywała,

lecz jej mało jeszcze.

ref.: Tańcowała jesień, kolorowa jesień. (x4)

4.Z wiatrem się kłóciła,

darła białe chmury,

aż się słońce obudziło

i spojrzało z góry.

ref.: Tańcowała jesień, kolorowa jesień. (x4)

 

Nauczymy się wierszyka pt. „Deszczyk” autorstwa K. Tomiak- Zaremby

Pierwsza kropla spadła na nos, 

(dzieci pokazują kciuk jednej dłoni, a palcem wskazującym drugiej dotykają nosa)

druga wprost do oka.

(pokazują dwa palce na jednej dłoni, a palcem wskazującym drugiej dotykają powieki)

Trzecia mi zmoczyła czoło,

(pokazują trzy palce jednej dłoni, a palcem wskazującym drugiej dotykają czoła)

pada deszcz z wysoka.

(wyciągają dłonie do góry)

Kap, kap, lecą krople z nieba,

(poruszają palcami z jednoczesnym opuszczaniem dłoni)

parasol rozłożyć trzeba!

(jedną dłoń ustawiają pionowo i przykrywają drugą, z której tworzą „daszek”)