październik – zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Categories :

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I OWOCE I WARZYWA(2.10.2023 – 6.10.2023)

II RAZEM SIĘ BAWIMY(9.10.2023 – 13.10.2023)

III JESIENNE DRZEWA I ICH TAJEMNICE(16.10.2023 – 20.10.2023)

IV JAK ZWIERZETA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ZIMY (23.10.2023 – 27.10.2023)

VBEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK (30.10.2023 – 3.11.2023)

 

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:

I OWOCE I WARZYWA (2.10.2023 – 6.10.2023)

 • uczestniczy w zabawach ruchowych;
 • uczy się przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w zabawie;
 • rozpoznaje i nazywa kolory owoców i warzyw;
 • doskonali umiejętność przeliczania;
 • posługuje się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych między przedmiotami;
 • uczestniczy w zabawach badawczych z wykorzystaniem owoców i warzyw;
 • zapoznaje się z pracą sprzedawcy w sklepie z warzywami;

II RAZEM SIĘ BAWIMY (9.10.2023 – 13.10. 2023)

 • wzmacnia pozytywne relacje w grupie;
 • kształtuje umiejętności wokalne;
 • rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku;
 • rozwija umiejętności matematyczne;
 • uczestniczy w zabawach badawczych;
 • przeżywa i wyraża emocje;

III JESIENNE DRZEWA I ICH TAJEMNICE(16.10.2023 – 20.10.2023)

 • odczuwa przynależność do grupy rówieśniczej;
 • nazywa wybrane gatunki drzew;
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych;
 • kształtuje umiejętność wypowiadania się na określony temat;
 • eksperymentuje rytmem, głosem i dźwiękiem;
 • obdarza uwagą inne dzieci oraz dorosłych;

IV JAK ZWIERZĘTA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ZIMY (23.10.2023 – 27.10.2023)

 • czerpie radość ze wspólnej zabawy;
 • poszerza wiedzę na temat zwierząt żyjących w lesie;
 • kształtuje umiejętność wypowiadania się na określony temat;
 • kształtuje umiejętności wokalne;
 • rozwija umiejętności matematyczne;
 • przejawia życzliwość i troskę w stosunku do zwierząt;

V BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK  (30.10.2023 – 3.11.2023)

 • uczestniczy we wspólnych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu,
 • podejmuje współpracę z innymi, dąży do wspólnego celu;
 • nazywa swoje miejsce zamieszkania;
 • analizuje dźwięki i obrazy, uczestniczy w rozmowach na ich temat;
 • poznaje wybrane zasady bezpieczeństwa na drodze;
 • dba o estetyczne wykonywanie prac plastycznych;
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne;
 • klasyfikuje przedmioty ze względu na kształt;

 

POZNAJEMY NASTĘPUJĄCĄ PIOSENKĘ:

„Orkiestra”

1.Mały jeżyk na bębenku gra

Ram, tam, tam, ram, tam, tam- bębenek

Ram, tam, tam / 2 x

2.Na grzechotkach grają misie dwa

Szu, szu, szu, szu, szu, szu,- grzechotki

Szu, szu, szu, / 2x

3.Szary zając na talerzach gra

Bum tara, bum tara, bum tara, / 2x – talerze

4.Młody dzięcioł w drzewo stuka tak

Stuku puk, stuku puk, stuku puk / 2x – drewienka, kołatki

5.Już orkiestra rytm ten dobrze zna

Ram, tam, tam, ram tam, tam, wszystkie instrumenty razem

Ram, tam, tam

 

UCZYMY SIĘ TEŻ WIERSZYKA:

„Gruszka do fartuszka!”

Wpadła gruszka do fartuszka,
A za gruszką dwa jabłuszka,
Lecz śliweczka wpaść nie chciała,
Bo śliweczka niedojrzała.