STYCZEŃ 2022- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Categories :

STYCZEŃ

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE. (03.-07.01.2022)

II. ZIMO, BAW SIĘ Z NAMI. (10.-14.01.2022)

III. BABCIA I DZIADEK. (17.-21.01.2022)

IV. JESTEŚMY SAMODZIELNI W KUCHNI. (24.-28.01.2022)

I. Tydzień:

– Wypowiadamy się, jak pomóc ptakom w zimie.

– Wiemy, co to jest karmnik.

– Wiemy, że leśnik pomaga zwierzętom w zimie.

– Wykonujemy obrazek karmnika z nasionami.

– Określamy nastrój melodii piosenki.

– Reagujemy odpowiednim ruchem na muzykę o różnym natężeniu.

– Rozpoznajemy i nazywamy wróbla.

– Wykonujemy ptaka z kół techniką origami.

– Wiemy, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania; uczymy się opiekuńczości względem nich.

– Bawimy się na śniegu, na świeżym powietrzu.

II. Tydzień:

– Nazywamy sprzęt zimowy, wiemy do jakich aktywności służy.

– Recytujemy wiersz I. Salach pt. „Śnieg”, wspólnie z całą grupą i indywidualnie.

– Rysujemy obrazek białą kredą na granatowym tle.

– Składamy w całość obrazek pocięty na części.

– Wykonujemy sylwetę bałwanka z gotowych elementów.

– Rozpoznajemy piosenki po melodiach nuconych przez nauczyciela.

– Dostrzegamy piękno zimowej przyrody, sprawia nam to satysfakcję estetyczną.

– Wspólnie lepimy bałwana, chodzimy po śladach na śniegu.

– Ćwiczymy samodzielne ubieranie i rozbieranie podczas wyjść na spacery i na podwórko.

III. Tydzień:

– Dzielimy się informacjami na temat swoich babć i dziadków (imiona, ulubione zajęcia).

– Przygotowujemy krótki występ dla babć i dziadków z okazji ich święta.

– Wiemy, że należy pomagać starszym osobom.

– Recytujemy wiersz I. Salach pt. „Życzenia” oraz śpiewamy piosenkę „Babcia i dziadek”.

– Realizujemy proste tematy rytmiczne z wykorzystaniem bębenka.

– Reagujemy odpowiednim ruchem na dźwięki: wysokie, niskie, długie, krótkie.

– Wykonujemy laurkę dla babci i dziadka.

IV. Tydzień:

– Wyjaśniamy, na czym polega praca kucharki.

– Rozpoznajemy i nazywamy przedmioty z kuchni, określamy ich zastosowanie.

– Segregujemy łyżki według wielkości.

– Samodzielnie przygotowujemy kanapki z pokrojonych produktów.

– Wiemy, do czego służy łyżka, łyżeczka, widelec; coraz sprawniej posługujemy się sztućcami.

– Dostrzegamy, że emocje przeżywają wszyscy- dorośli i dzieci.

– Współdziałamy z dziećmi w zabawie.

– Lepimy ze śniegu budowle podczas zabaw na świeżym powietrzu.