STYCZEŃ 2023 – zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

TEMATYKA TYGODNIOWA:

Kosmiczne podróże (02.01–05.01.)

Zimowe szaleństwo (09.01.–13.01.)

Ferie zimowe (16.01.–27.01.)

 

Tydzień 1: KOSMICZNE PODRÓŻE

 • dzieci poszerzają wiadomości na temat Kosmosu
 • klasyfikują „promienie słoneczne” ze względu na długość
 • próbują ułożyć rakietę z figur geometrycznych
 • posługują się różnymi materiałami, wykonując pracę plastyczną
 • ćwiczą orientację przestrzenną
 • próbują szacować odległość, używając zwrotów: „dalej”, „bliżej”
 • odpowiednio reagują na zmianę muzyki
 • przeliczają w dostępnym zakresie
 • stymulują zmysł wzroku i dotyku
 • określają czynności wykonywane w ciągu dnia oraz w nocy
 • kształtują właściwe wzorce komunikacji międzyludzkiej: odpowiednia postawa ciała, patrzenie na rozmówcę, gesty świadczące o podążaniu za tokiem rozmowy, nieprzerywanie wypowiedzi innych, odpowiedni ton i natężenie głosu
 • odczuwają więź z grupą rówieśniczą oraz aktywnie włączają się w podejmowane działania

 

Tydzień 2: ZIMOWE SZALEŃSTWO

 • dzieci prowadzą obserwacje przyrodnicze
 • próbują opisać obraz, zwracając uwagę na jego barwę, tematykę i technikę malarską
 • poznają znaczenie pojęcia „artysta” i podają związane z nim skojarzenia
 • aktywnie uczestniczą w zabawach plastyczno-technicznych
 • starają się identyfikować symbole pogody i łączyć je z właściwymi ilustracjami
 • aktywnie uczestniczą w zabawach badawczych
 • próbują wcielić się w rolę prezentera pogody
 • wypowiadają się na temat zwierząt pozostających na zimę w Polsce i niesienia pomocy zwierzętom zimą
 • naśladują odgłosy i sposób poruszania się wybranych zwierząt
 • rozwijają wyobraźnię muzyczną, eksperymentując dźwiękami
 • kształtują umiejętność aktywnego słuchania
 • próbują prezentować hasła za pomocą gestów i mimiki twarzy
 • utrwalają zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu
 • kształtują umiejętność wczuwania się w emocje i uczucia innych osób
 • współpracują z innymi, przestrzegając ustalonych zasad

 

Tydzień 3 i 4: FERIE ZIMOWE

 

W tym miesiącu uczymy się piosenki: „Zabawy na śniegu”

(słowa: Stanisław Karaszewski , muzyka: Fryderyk Babiński)

 

1.Śnieżek prószy już od rana,

czas na śnieżki i bałwana.

Wyniesiemy narty, sanki,

zbudujemy śnieżne zamki!

 

Ref. To śniegowych zabaw czas,

lubi zimę każdy z nas.

To śniegowych zabaw czas,

lubi zimę każdy z nas.

 

2.Stoją w śniegu drzewa, ławki,

gdzie kałuże – tam ślizgawki.

Pędzą z górki narty, sanki,

kule śniegu na bałwanki!

 

Ref. To śniegowych zabaw czas,

lubi zimę każdy z nas.

To śniegowych zabaw czas,

lubi zimę każdy z nas.

Każdy z nas!

 

Poznajemy wiersz: „Zimowe powitanie”

autorstwa E. Stadtmüller

 

Witaj, zimo – śliczna biała!

Górki śniegiem przysypałaś

I od razu są gotowe

Na szaleństwa saneczkowe.

Zamroziłaś wody krople

– już pod dachem wiszą sople,

Już zmieniło się boisko

W fantastyczne lodowisko.

Zimo, kłaniam ci się w pas,

Bo ucieszyć umiesz nas!