WRZESIEŃ 2021 – zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I/II. W przedszkolu (01.09.–03.09.; 06.09.–10.09.)

III. Droga do przedszkola (13.09.–17.09.)

IV. Nadeszła jesień (20.09.–24.09.)

V. Co robią zwierzęta jesienią? (27.09.–01.10.)

  

Tydzień 1 i 2: W PRZEDSZKOLU

 • dzieci poznają imiona kolegów i koleżanek z grupy
 • utrwalają wygląd znaczków rozpoznawczych
 • poznają salę zajęć
 • odpowiadają na pytania dotyczące utworu literackiego
 • rozpoznają i nazywają wybrane części ciała
 • podejmują próby wspólnych zabaw
 • stosują zwroty grzecznościowe

 

Tydzień 3: DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • dzieci wzbogacają swoją wiedzę n/t zasad obowiązujących w ruchu drogowym
 • poznają znaczenie pasów oraz sygnalizacji świetlnej
 • doskonalą umiejętność orientacji w schemacie własnego ciała
 • rozwijają swoją sprawność fizyczną
 • śpiewają piosenki z dziecięcego repertuaru
 • rozwijają umiejętność samodzielnego korzystania z toalety
 • poznają zasady właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu
 • starają się przestrzegać ustalonych umów i zasad obowiązujących w grupie

 

Tydzień 4: NADESZŁA JESIEŃ

 • dzieci wypowiadają się na podany przez nauczyciela temat
 • kształtują poczucie rytmu
 • porównują liczebność zbiorów
 • stosują określenia: więcej, mniej
 • uczestniczą w zabawach rytmicznych i ruchowych
 • obserwują otoczenie i próbują wymienić jego elementy
 • rozwijają umiejętność zakładania odzieży wierzchniej
 • dzielą się zabawkami i przyborami
 • wiedzą, że należy szanować cudzą własność

 

Tydzień 5: CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ?

 • dzieci wypowiadają się n/t jesieni
 • obserwują środowisko przyrodnicze: zwracają uwagę na dominującą kolorystykę i próbują wskazać zachodzące w przyrodzie zmiany
 • próbują naśladować sposób poruszania się poszczególnych zwierząt
 • rozwijają umiejętność liczenia
 • wiedzą, że należy ubierać się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze
 • rozwijają umiejętność prawidłowego posługiwania się sztućcami – łyżką i widelcem

 

W tym miesiącu uczymy się piosenki: „Daj mi rączkę”

(słowa i muzyka: Danuta i Karol Jagiełłowie)

Daj mi rączkę, dam Ci ja,

zatańczymy raz i dwa

dookoła na paluszkach,

leciuteńko, tak jak muszka.

Teraz nóżką wytupiemy

i rączkami zaklaszczemy.

 

Jeszcze tylko skoki dwa,

dookoła raz i dwa,

jeszcze tylko skoki dwa,

dookoła raz i dwa.

 

Poznajemy wiersz: „Co potrafi czterolatek/pięciolatek?”

Co potrafi czterolatek/pięciolatek?

Umyć rączki, podlać kwiatek,

Z klocków wybudować wieżę,

Skakać, jeździć na rowerze,

Klaskać, tańczyć i malować.

Pięknie prosić i dziękować.