WRZESIEŃ 2021- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Categories :

WRZESIEŃ

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. i II. PIERWSZY RAZ W PRZEDSZKOLU.(01.-17.09.2021)

III. NADESZŁA JESIEŃ. (20.-24.09.2021)

IV. CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ? (27.09.-01.10.2021)

I. i II. Tydzień;

Przestrzegamy ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

– Uczestniczymy w zabawach ruchowych: rozwijających reakcję na sygnał słowny oraz ruchowo- naśladowczych.

– Poznajemy zasady bezpiecznej zabawy w ogrodzie.

– Uczestniczymy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.

– Ćwiczymy chodzenie w parach.

– Samodzielnie się rozbieramy.

– Rozpoznajemy i naśladujemy emocje- złość, smutek, radość, strach.

– Przedstawiamy się podając swoje imię, wymieniamy imiona kolegów i koleżanek.

– Wiemy, że należy po sobie sprzątać zabawki oraz że nie wolno ich niszczyć.

– Rozpoznajemy i nazywamy swój znaczek rozpoznawczy, odszukujemy go w sali, szatni i w łazience.

– Stosujemy określenia: na, pod, obok.

– Ćwiczymy pamięć wymieniając to, co przedstawiała schowana tablica.

– Doskonalimy umiejętności manualne rwąc papier na paski i układając z nich kompozycję.

III. Tydzień:

– Uczestniczymy w zabawach ruchowych: orientacyjno- porządkowych, rozwijających spostrzegawczość i utrwalających znajomość kolorów.

– Uczestniczymy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.

– Pokazujemy dane emocje za pomocą ruchu, gestu, mimiki.

– Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.

– Uważnie słuchamy tekstów literackich (wierszy, bajek, opowiadań),.

– Wypowiadamy się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.

– Wyszukujemy takie same przedmioty, obrazki.

– Słuchamy piosenek w wykonaniu nauczyciela i włączamy się we wspólny śpiew, uczestniczymy w zabawach rytmicznych, muzyczno- ruchowych; rozpoznajemy dźwięki- wysokie i niskie.

– Obserwujemy w sposób bezpośredni zmiany zachodzące w przyrodzie, oglądamy drzewa znajdujące się w bliskim otoczeniu.

-Wielozmysłowo poznajemy liście, segregujemy je wg kształtu. Wymieniamy nazwy wybranych drzew.

– Liczymy w zakresie trzech.

IV. Tydzień:

– Uczymy się zakładania ubrań, butów.

– Doskonalimy samodzielne spożywanie posiłków- prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

– Nabywamy sprawność manualną (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru)

– Kształcimy koordynację wzrokowo- ruchową, np. poprzez powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

– Rytmicznie poruszamy się przy muzyce.

– Rozwijamy orientację w schemacie własnego ciała.

– Odtwarzamy ruchem całego ciała sposoby poruszania się zwierząt.

– Rozpoznajemy i nazywamy wybrane zwierzęta leśne, naśladujemy głosy niektórych z nich.

– Wiemy, że zwierzęta odczuwają; wyrażamy opiekuńczy stosunek względem nich.

– Obserwujemy środowisko przyrodnicze; zwracamy uwagę na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

– Podejmujemy próby wspólnych zabaw, dzielimy się zabawkami z innymi dziećmi.

– Stosujemy formy grzecznościowe względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy).

– Wypowiadamy się prostymi zdaniami, odpowiadamy na pytania dotyczące utworu literackiego.