WRZESIEŃ 2022- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE.

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. POZNAJMY SIĘ. (05.09.- 09.09.)

II. W NASZYM PRZEDSZKOLU. (12.09.- 16.09.)

III. JESTEŚMY PODOBNI, JESTEŚMY RÓŻNI. (19.09.- 23.09.)

IV. BEZPIECZNI NA DRODZE. (26.09.- 30.09.)

 

I. TYDZIEŃ: POZNAJMY SIĘ.

 • poznanie imion dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat oraz słuchania ze zrozumieniem, nawiązywania relacji rówieśniczych
 • utrwalanie nazw części ciała (w tym palców), doskonalenie orientacji w schemacie ciała, przeliczania; 
 • poznanie miejsc w sali, kształtowanie umiejętności sprzątania po skończonej zabawie
 • formułowanie i wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, ćwiczenie uprzejmego zwracania się do innych, integrowanie grupy
 • rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki
 • utrwalanie znajomości pojęć dotyczących wielkości: mały, mniejszy, najmniejszy oraz nazw kolorów.  

II. TYDZIEŃ: W NASZYM PRZEDSZKOLU.

 • rozpoznawanie i podawanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie do nich szacunku
 • poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw
 • poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przyborach higienicznych
 • utrwalenie wiedzy o nazwach i wyposażeniu pomieszczeń przedszkolnych
 • rozwijanie wyobraźni ruchowej i poczucia „pulsu” w muzyce

III. TYDZIEŃ: JESTEŚMY PODOBNI, JESTEŚMY RÓŻNI.

 • poznanie i nauka sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc, wdrażanie do kulturalnego zachowania się
 • poszerzenie wiedzy o cechach koleżanek i kolegów, rozwijanie sprawności językowej, słuchu fonematycznego oraz umiejętności przeliczania
 • wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie i współdziałania
 • rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • wypowiadanie się na temat cech wspólnych, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie umiejętności współpracy

IV. TYDZIEŃ: BEZPIECZNI NA DRODZE.

 • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz uważnego słuchania
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, wykorzystanie ich w trakcie spacerów
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych znaków drogowych, doskonalenie umiejętności klasyfikacji oraz nazywania figur geometrycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie różnych rodzajów pojazdów, rozróżnianie dźwięków z otoczenia
 • wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie.

 

Nauczymy się piosenki pt. „Bo w przedszkolu”

1. Budzik rano woła mnie:

– Dzyń, dzyń, dzyń nowy dzień!

Niecierpliwie tupie but:

– Ruszać czas tup, tup. 

Ref.: Bo w przedszkolu czeka nasza pani,

już od progu z uśmiechem nas wita.

Z nami śpiewa i z nami się bawi,

i o wszystko ją można zapytać.   / x2

2. – Do przedszkola spiesz się, spiesz,

hau, hau, hau!- prosi pies.

Kotek mruczy: – Ja bym chciał

z tobą iść, miau, miau.

Ref.: Bo w przedszkolu czeka nasza pani…

 

Nauczymy się wierszyka pt. „Jesteśmy przedszkolakami”

Rączki czyste mamy, grzecznie się witamy.

Zgodnie się bawimy, z nikim nie kłócimy.

Dorosłych słuchamy, po sobie sprzątamy.

Jesteśmy przedszkolakami, więc ubieramy się sami.