WRZESIEŃ 2022- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. POZNAJMY SIĘ! (01.09.-09.09.)

II. W NASZYM PRZEDSZKOLU (12.09.-16.09.)

III. JESTEŚMY PODOBNI, JESTEŚMY RÓŻNI (19.09.- 23.09.)

IV. BEZPIECZNI NA DRODZE (26.09.-30.09.)

I. POZNAJMY SIĘ! (01.09.-09.09.)

 • dzieci poznają imiona koleżanek i kolegów w grupie;
 • poznają zasady funkcjonowania w przedszkolu;
 • nawiązują relacje rówieśnicze;
 • poznają topografię przedszkola i miejsca w sali;
 • poznają zasady obowiązujące w przedszkolu;
 • rozwijają słuch muzyczny i pamięć słuchową;
 • dbają o integrację zmysłów (wzrok, dotyk);
 • rozwijają samodzielność;
 • rozwijają umiejętność współpracy;
 •  
 • II. W NASZYM PRZEDSZKOLU (12.09.-16.09.)
 • dzieci poznają osoby pracujące w przedszkolu;
 • rozwijają sprawność ruchową;
 • poznają nazwy zabawek i sprzętów używanych w przedszkolu i na placu zabaw;
 • ilustrują ruchem piosenki;
 • integrują się z koleżankami i kolegami z grupy;
 • rozwijają koordynację wzrokowo- ruchową i umiejętności konstrukcyjne;

III. JESTEŚMY PODOBNI, JESTEŚMY RÓŻNI (19.09.-23.09.)

 • dzieci poznają różne sposoby powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc;
 • poznają kolegów i koleżanki z grupy – ich zainteresowania;
 • rozwijają umiejętność uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijają poczucie przynależności do grupy, szacunku do innych i dbałości o innych;
 • ćwiczą, jak prawidłowo używać pojęć: wysoko, nisko, wysocy, niscy;
 • rozwijają umiejętność przeliczania w dostępnym zakresie;
 • kształtują umiejętność dostrzegania i określania indywidualnych cech poszczególnych osób;

IV. BEZPIECZNI NA DRODZE (26.09.-30.09.)

 • dzieci poznają sposoby bezpiecznego poruszania się po ulicy;
 • rozwijają sprawność ruchową;
 • kształtują umiejętność logicznego myślenia;
 • budują umiejętność zgodnego współdziałania z innymi w zabawie oraz dbałość o inne osoby w grupie;
 • poznają podstawowe wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię;
 • poznają niektóre znaki drogowe;
 • rozwijają umiejętności matematyczne, takie jak klasyfikowanie przedmiotów według danej cechy;
 • poznają różne dźwięki z otoczenia;
 • kształtują umiejętność wielozmysłowego poznawania różnych materiałów;
 • rozwijają sprawność motoryki małej;