Wrzesień 2022 – zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

TEMATYKA TYGODNIOWA:

Znowu razem (01.09.–02.09.; 05.09.–09.09.)

Z latawcem w przedszkolu (12.09.–16.09.)

Żegnamy lato (19.09.–23.09.)

Ziemia – nasza planeta (26.09.–30.09.)

 

Tydzień 1 i 2: ZNOWU RAZEM

 • dzieci dzielą się swoimi wspomnieniami z wakacji
 • wykonują ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • przedstawiają swoje emocje i uczucia z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • próbują rozpoznać i nazwać wartości na podstawie wysłuchanych utworów literackich
 • eksperymentują z rytmem i dźwiękiem, doskonalą percepcję słuchową
 • rozwijają umiejętność klasyfikowania przedmiotów według wybranej cechy
 • poznają obowiązki dyżurnego
 • kształtują poczucie przynależności do grupy rówieśniczej
 • poznają zasady obowiązujące w grupie i starają się ich przestrzegać

 

Tydzień 3: Z LATAWCEM W PRZEDSZKOLU

 • dzieci aktywnie słuchają utworów literackich
 • starają się określić położenie latawca względem siebie i innych
 • próbują odtworzyć schemat rytmiczny
 • wzbudzają zainteresowanie zabawami badawczymi
 • doskonalą sprawności grafomotoryczne
 • starają się odczytać informacje przedstawione symbolicznie
 • rozwijają umiejętność prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
 • nawiązują pozytywne relacje rówieśnicze
 • kształtują umiejętność wczuwania się w emocje i uczucia innych osób

 

Tydzień 4: ŻEGNAMY LATO

 • dzieci wskazują zjawiska przyrodnicze związane z odejściem lata
 • aktywnie uczestniczą w zabawach rytmiczno–muzycznych oraz ćwiczeniach gimnastycznych
 • wzbudzają zainteresowanie literami
 • próbują określić położenie kartki papieru względem siebie i innych
 • wzbudzają zainteresowanie mapą podczas zabaw
 • integrują się członkami grupy podczas planowania, współdziałania, przygotowywania i przeżywania wspólnej zabawy
 • dostrzegają emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego

 

Tydzień 5: ZIEMIA – NASZA PLANETA

 • dzieci poznają sposoby radzenia sobie z zagrożeniami naszej planety
 • poszerzają wiadomości n/t naszej planety
 • poznają znaczenie słowa „odkrywca”
 • stosują liczebniki porządkowe
 • czynnie uczestniczą w zabawach badawczych
 • uświadamiają sobie potrzebę ruchu i odpoczynku
 • doskonalą percepcję wzrokową i słuchową
 • wykonują prace plastyczno-techniczne z wykorzystaniem odpadów
 • stosują zwroty grzecznościowe
 • starają się przestrzegać zasad ujętych w regulaminie przedszkolnego placu zabaw

 

W tym miesiącu uczymy się piosenki: „Przedszkolaki, to my!”

(słowa i muzyka: Renata Szczypior)

 

1.Kiedy wchodzimy do przedszkola

pani z uśmiechem wita nas:

Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, pani!

Razem spędzimy miło czas!

 

Ref. Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale,

tu uczymy się i poznajemy świat,

tu szukamy drogi do krainy marzeń

i z książkami jesteśmy za pan brat!

Tu zabawek bardzo dużo fajnych mamy,

i bawimy się wesoło: ja i ty,

więc z radością wszyscy razem zaśpiewajmy:

– Przedszkolaki to my!

 

2.Czeka nas tutaj przygód wiele,

miło spędzimy cały dzień.

W przedszkolu nigdy nie bywa nudno,

w domu niech siedzi sobie leń!

 

Ref. Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale…

 

3.Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi,

lubimy razem w piłkę grać.

Chętnie dzielimy się zabawkami,

i potrafimy o nie dbać.

 

Ref. Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale…

 

Poznajemy wiersz: „Porządek w naszej sali” autorstwa B. Formy

Piękna nasza sala,

bardzo o nią dbamy

i na swoje miejsca

wszystko odkładamy.

 

Klocki do koszyka,

kredki są w pudełkach.

Siedzą lalki, misie

równo na krzesełkach.

 

Bo przedszkolak zawsze

o porządek dba,

swoje obowiązki

bardzo dobrze zna.