WRZESIEŃ- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. POZNAJMY SIĘ! (04.09.- 08.09.)

II. W NASZYM PRZEDSZKOLU (11.09.-15.09.)

III. JESTEŚMY PODOBNI, JESTEŚMY RÓŻNI (18.09.-22.09.)

IV. BEZPIECZNI NA DRODZE (25.09.- 29.09.)

 

Tydzień 1- Poznajmy się!

 • dzieci nawiązują relacje rówieśnicze;
 • poznają miejsca w sali;
 • rozwijają umiejętność wypowiadania się na określony temat;
 • doskonalą umiejętność słuchania ze zrozumieniem;
 • doskonalą umiejętność nazywania części ciała (w tym nazwy palców) oraz orientacji w schemacie ciała;
 • rozwijają sprawność motoryki małej;
 • ćwiczą umiejętność uprzejmego zwracania się do innych;
 • poznają zasady obowiązujące w przedszkolu;
 • rozwijają słuch muzyczny oraz pamięć słuchową;
 • utrwalają pojęcia dotyczące wielkości: mały, mniejszy, najmniejszy;
 • kształtują zmysł wzroku i dotyku;
 • rozwijają samodzielność;

Tydzień 2- W naszym przedszkolu

 • dzieci rozpoznają i podają nazwy zawodów osób pracujących w przedszkolu;
 • rozwijają sprawność ruchową;
 • poszerzają wiedzę o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw;
 • poszerzają wiedzę o zasadach utrzymania higieny i przyborach higienicznych;
 • rozwijają zainteresowania badawcze i samodzielność badawczą;
 • rozwijają wyobraźnię ruchową i poczucie „pulsu” w muzyce;
 • rozwijają umiejętność współpracy;
 • dokonują analizy sylabowej;

Tydzień 3- Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

 • dzieci poznają i uczą się sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc;
 • rozwijają sprawność językową;
 • rozwijają uważność;
 • poznają określenia opisujące kolegów i koleżanki;
 • poszerzają wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie;
 • nazywają kolory;
 • rozwijają umiejętność przeliczania;
 • rozwijają koordynację ruchowo- słuchową;

Tydzień 4- Bezpieczni na drodze

 • dzieci poszerzają wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze;
 • rozwijają umiejętność logicznego myślenia;
 • doskonalą umiejętność zgodnego działania z innymi w zabawie;
 • poznają podstawowe wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię;
 • rozwijają słuch fonematyczny;
 • wyzwalają pozytywne emocje podczas wspólnych zabaw;
 • poznają wybrane znaki ostrzegawcze;
 • rozwijają umiejętność klasyfikacji;
 • kształtują umiejętność odwzorowywania;
 • doskonalą umiejętność nazywania figur geometrycznych;
 • poznają różne dźwięki z otoczenia;
 • kształtują umiejętność wielozmysłowego poznawania różnych materiałów.

Poznamy piosenkę „Bo w przedszkolu” 

(sł. U. Piotrowska, muz. M. Melnicka- Sypko)

1Budzik rani woła mnie:

– Dzyń, dzyń, dzyń nowy dzień!

Niecierpliwie tupie but:

-Ruszać czas tup, tup.

Ref.: Bo w przedszkolu czeka nasza pani,

już od progu z uśmiechem nas wita.

Z nami śpiewa i z nami się bawi,

i o wszystko ją można zapytać. /x2

2. – Do przedszkola spiesz się, spiesz,

hau, hau, hau!- prosi pies.

Kotek mruczy:- Ja bym chciał

z tobą iść, miau, miau.

Ref.: Bo w przedszkolu czeka nasza pani…

 

Nauczymy się wiersza pt. „Porządek w naszej sali” autorstwa B. Formy

1. Piękna nasza sala,
bardzo o nią dbamy
i na swoje miejsca
wszystko odkładamy.

2. Klocki do koszyka,
kredki są w pudełkach.
Siedzą lalki, misie
równo na krzesełkach.

3. Bo przedszkolak zawsze
o porządek dba,
swoje obowiązki
bardzo dobrze zna.