ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE – GRUDZIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I KULINARNE CIEKAWOSTKI (5.12.2022 – 9.12.2022)

II MAGIA ŚWIĄT/ZEGARY I KALENDARZE(12.12.2022 – 30.12. 2022)

 

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:

I KULINARNE CIEKAWOSTKI (5.12.2022 – 9.12.2022)

 • doskonali umiejętność prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu oraz nawyk sprzątania po posiłku;
 • kształtuje umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • kształtuje umiejętność odczytywania symboliki piramidy zdrowia i przyporządkowania elementów do określonych jej poziomów;
 • wzbogaca wiedzę na temat pochodzenia produktów spożywczych oraz o zawodzie kucharza;
 • kształtuje umiejętność czytania sylab, prostych wyrazów z poznanych liter;
 • kształtuje umiejętność określania, które z wprowadzanych i obserwowanych zmian mają charakter odwracalny, nieodwracalny lub częściowo odwracalny;
 • doskonali umiejętność przekładania regularności rytmicznej z jednej reprezentacji na drugą;
 • doskonali umiejętność szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze oraz stosowania określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”;
 • kształtuje pojęcie liczby „sześć”, poznaje cyfrę 6;
 • doskonali umiejętność liczenia w szerokim zakresie;

II MAGIA ŚWIĄT/ZEGARY I KALENDARZE (12.12.2022 – 30.12.2022)

 • kształtuje umiejętność rozpoznawania emocji pojawiających się w sytuacjach przygotowania do świat i świętowania;
 • kształtuje postawę troski wobec zwierząt;
 • kształtuje rozumienie wartości świat, których przesłaniem jest dawanie dobra, okazywanie serca i pomaganie;
 • kształtuje umiejętność składania życzeń, w tym życzeń w formie wysyłanych kartek;
 • wzbogaca wiedzę o polskich tradycjach związanych z obchodami świat Bożego Narodzenia;
 • doskonali umiejętność uważnego słuchania utworów literackich;
 • doskonali orientację w przestrzeni i na kartce, rozróżnianie strony lewej i prawej;
 • kształtuje umiejętność porównywania wielkości przedmiotów oraz dokonywania pomiarów długości;
 • kształtuje umiejętność wyrażania wiedzy i emocji dotyczących świąt Bożego Narodzenia poprzez śpiewanie piosenek, ruch intencjonalny oraz aktywność plastyczna i techniczną;
 • doskonali umiejętność dostrzegania następstw: pór roku, dni tygodnia, pór dnia;
 • poznaje sposoby mierzenia czasu za pomocą różnych rodzajów zegarków;