ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE – KWIECIEŃ 2023

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I RADOSNA WIELKANOC (3.04.2023 – 7.04.2023)

II MORSKIE OPOWIEŚCI (11.04.2023 – 14.04. 2023)

III EKO STYLEM ŻYCIA (17.04.2023 – 21.04.2023)

IV STRAŻNICY KSIĄŻEK (24.04.2023 – 28.04.2023)

 

 

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:

I RADOSNA WIELKANOC (3.04.2023 – 7.04.2023)

 • wzbogaca wiedzę o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Wielkanocy;
 • interesuje się przyrodą, rozwojem roślin i zwierząt;
 • kultywuje zwyczaje i tradycje regionalne oraz rodzinne;
 • doskonali umiejętność rozróżniania podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 • doskonali umiejętność rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby;
 • doskonali orientację w przestrzeni sieci kwadratowej;
 • poszerza znajomość liter: litery „j, J”;
 • tworzy i odczytuje szyfry według przyjętego kodu;
 • pełni role gospodarza podczas występu dla dzieci, które rozpoczną edukację w naszym przedszkolu;
 • estetycznie wykonuje niespodziankę wielkanocna dla rodziców;

II MORSKIE OPOWIEŚCI (11.04.2023 – 14.04.2023)

 • kształtuje chwyt dłoni podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
 • doskonali umiejętność współpracy, dzielenia się zadaniami, wykonywania przydzielonych zadań;
 • doskonali umiejętność rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu, np. alfabet Morse’a, sygnały świetlne, dźwiękowe;
 • rozwija zainteresowania osiągnięciami, wynalazkami człowieka;
 • wzbogaca wiedzę na temat środków transportu, roślin i zwierząt wodnych;
 • rozwija zainteresowania literami i czytaniem, doskonali umiejętności rozpoznawania liter, odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter;
 • doskonali umiejętność odpowiadania na pytania, opowiadania o zdarzeniach z przedszkola, objaśniania kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układania historyjki obrazkowej, recytowania wierszy, układania i rozwiązywania zagadek;
 • doskonali umiejętność klasyfikowania jakościowego i ilościowego przedmiotów;
 • doskonali umiejętność tworzenia i odtwarzania rytmicznych układów;
 • doskonali umiejętność przeliczania, dodawania i odejmowania w zakresie 9;
 • kształtuje umiejętność tworzenia i odczytywania zapisów działań matematycznych;

III EKO STYLEM ŻYCIA (17.04.2023 – 21.04.2023)

 • doskonali umiejętność tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych, wykonywania prac plastyczno – technicznych, organizowania i sprzątania miejsca zabawy;
 • kształtuje postawę godzenia się z porażką czy przegraną, radości i sukcesów innych;
 • kształtuje potrzebę reagowania na zauważone zagrożenia lub krzywdę wyrządzana zwierzętom oraz empatycznego stosunku do świata przyrody;
 • kształtuje postawę proekologiczną w codziennym życiu (segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii);
 • interesuje się czytaniem i literami: litery: g, G;
 • kształtuje umiejętność czytania prostych wyrazów i tekstów z poznanych liter;
 • rozwija swoją kreatywność i wyobraźnię przez łączenie technik plastycznych;
 • doskonali umiejętność wykorzystywania piktogramów do kodowania informacji;
 • doskonali umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych;
 • kształtuje umiejętność stosowania symboli matematycznych i prawidłowego ich odczytywania;
 • poszerza wiadomość o zagrożenia dla przyrody wynikające ze zmian klimatycznych, rozwoju cywilizacji oraz codziennej działalności człowieka (zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby);
 • poszerza wiadomości na temat sposobów redukowania niekorzystnego wpływu na przyrodę przez działania proekologiczne i stosowanie różnych form ochrony przyrody;

IV STRAŻNICY KSIĄŻEK (24.04.2023 – 28.04.2023)

 • kształtuje umiejętność dostrzegania wpływu książek na emocje i nastrój;
 • doskonali umiejętność przestrzegania reguł w grach planszowych (konstruowanie gier, ustalanie zasad, rozgrywanie gier zgodnie z przyjętymi regułami);
 • kształtuje świadomość narodową i poczucie dumy z faktu bycia Polakiem, przez dostrzeganie piękna: języka, literatury;
 • kształtuje umiejętność i dostrzegania różnic między książkami;
 • kształtuje umiejętność konstruowania wypowiedzi poprzez zachęcanie do opowiadania o swoich ulubionych książkach i bohaterach;
 • poszerza słownik czynny i bierny związany z tematyką książek, czytelnictwem;
 • doskonali umiejętność odtwarzania według wzoru oraz do układania własnych kompozycji z mozaiki geometrycznej;
 • doskonali umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi;

 

POZNAJEMY NASTĘPUJĄCĄ PIOSENKĘ:

„Dbaj o Ziemię”

 

 1. Nie rzucaj papierków na trawę

Nie zaśmiecaj Ziemi.

I pomóż nam dbać o planetę,

Niech wszystko się zazieleni.

Ref. Bo Ziemia to nasz dom

Mieszkamy właśnie tu,

Gdzie się roztacza w krąg

Wiosenny zapach bzu.

 1. Nie zrywaj i nie łam gałązek.

Nie strasz zwierząt w lesie.

Przyroda ci wnet podziękuje,

Na listkach szczęście przyniesie.

Ref. Bo Ziemia to nasz dom..

 

UCZYMY SIĘ TEŻ WIERSZYKA:

„Kapryśna pogoda”

Siedzi natura i myśli sobie.
Och ja tu zaraz porządek zrobię.
Wnet pory roku do niej przygnały
i różne aury zaplanowały.

Właśnie jest wiosna, wietrzyk powiewa,
słoneczko coraz mocnej przygrzewa.
Często śnieg z deszczem i grad popada,
jednak dni ciepłych znaczna przewaga.

Lato przychodzi zaraz po wiośnie.
Wszyscy witają lato radośnie.
Czyściutkie niebo, upały duże
zachody słońca i groźne burze.

Razem z jesienią ulewne deszcze.
Mgły wczesnym rankiem, przymrozki pierwsze.
Coraz mniej ciepła, smutno, ponuro,
słońce ukryte ciągle za chmurą.

A kiedy zima sroga przybędzie,
lekki, puszysty śnieg sypać będzie.
Siarczyste mrozy, śnieżne zamiecie,
będą panować wtedy na świecie.