ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE – LUTY 2023

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I SERCE DLA BABCI I DZIADKA (31.01.2023 – 3.02.2023)

II KIM BĘDĘ (6.02.2023 – 10.02. 2023)

III KARNAWAŁ NA ŚWIECIE  (13.02.2023 – 17.02.2023)

IV POLARNA WYPRAWA (20.02.2023 – 24.02.2023)

 

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:

I SERCE DLA BABCI I DZIADKA (31.01.2023 – 3.02.2023)

 • doskonali sprawność manualną podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwala właściwy kierunek kreślenia;
 • doskonali umiejętność dostosowywania napięcia mięśniowego i siły nacisku do narzędzia,
 • kształtuje umiejętność odróżniania zachowań nagannych od pozytywnych,
 • stara się poznać historię własnej rodziny,
 • kształtuje poczucie dumy z niepowtarzalności własnej rodziny, jej tradycji, zainteresowań oraz pasji,
 • kształtuje postawę szacunku wobec seniorów,
 • wzbogaca czynny i bierny słownik o zwroty i wyrażenia dotyczące rodziny,
 • doskonali umiejętność dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych,
 • utrwala kształt liter poprzez działanie: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe,
 • wzbudza zainteresowanie czytaniem i literami „s, S”,
 • doskonali rozumienie pojęcia stałości ilości nieciągłych,

II KIM BĘDĘ (6.02.2023 – 10.02.2023)

 • rozumie potrzebę systematycznego udziału w aktywnościach sportowych,
 • buduje wiarę we własne możliwości, pozytywny obraz siebie,
 • buduje pozytywną atmosferę w grupie,
 • buduje świadomość, że siła fizyczna i bogactwo nie stanowią o sukcesie, szczęściu i wartości człowieka,
 • kształtuje umiejętność opowiadania wysłuchanej historii,
 • kształtuje umiejętność czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter, doskonali umiejętność stosowania liczebników głównych i porządkowych,
 • doskonali umiejętność przeliczania elementów zbiorów,
 • doskonali umiejętność tworzenia prac plastyczno – technicznych z różnych materiałów według instrukcji słownych,

III KARNAWAŁ NA ŚWIECIE (13.02.2023 – 17.02.2023)

 • kształtuje nawyk przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo,
 • kształtuje umiejętność nazywania emocji towarzyszących wspólnej zabawie,
 • doskonali umiejętność posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i emocji,
 • kształtuje umiejętność konstruowania wypowiedzi z przestrzeganiem konsekwencji i zgodności czasu,
 • doskonali umiejętność odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości, bytów rzeczywistych od medialnych, realistycznych od fikcyjnych,
 • poszerza znajomość liter: „b, B”,
 • doskonali umiejętność dostrzegania i kontynuowania rytmów oraz ich przekładania na inne reprezentacje,
 • kształtuje pojęcie liczby zero, poznaje cyfrę „0”,
 • rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 8,
 • kształtuje pojęcia stałości długości,
 • doskonali umiejętność dodawania i odejmowania za pomocą zbiorów zastępczych,
 • rozwija zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi podczas zabaw badawczych, ruchowych, itp.,
 • rozwija aktywność poznawczą poprzez oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii,

IV POLARNA WYPRAWA (20.02.2023 – 24.02.2023)

 • rozwija prawidłowe nawyki żywieniowe,
 • kształtuje poczucie troski o zwierzęta i potrzeby reagowania na zauważone zagrożenia lub wyrządzoną im krzywdę,
 • kształtuje świadomość wpływu działalności człowieka na przyrodę poprzez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, odpady, zmiany klimatyczne,
 • kształtuje postawę akceptacji, szacunku i życzliwości wobec wszystkich ludzi, w bliższym i dalszym środowisku, wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie itp.,
 • doskonali umiejętność dokonywania analizy i syntezy prostych fonetycznie wyrazów,
 • poszerza znajomość liter: „n, N”,
 • rozwija umiejętność precyzowania wypowiedzi oraz pytań w celu uzyskania informacji,
 • kształtuje umiejętność posługiwania się liczebnikami w aspekcie porządkowym,
 • doskonali umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary,
 • doskonali umiejętność posługiwania się symbolami matematycznymi: <,>,=

 

POZNAJEMY NASTĘPUJĄCĄ PIOSENKĘ:

„Jedzie Pani Zima”

 1. Dzyń, dzyń, dzyń!
  Dzyń, dzyń, dzyń!
  Jedzie Pani Zima!
  Zmienia ziemię całą
  w kulę śnieżnobiałą,
  a przy pracy nuci śmiało
  refren wszystkich zim:
  Ref. Dzyń, dzyń, dzyń!
  Dzyń, dzyń, dzyń!
  Dzyń, dzyń, dzyń!
  Dzyń, dzyń, dzyń!2. Ach, ach, ach!
  Ach, ach, ach!
  Jaki piękny widok!
  Tańczą płatki śniegu
  solo i w szeregu,
  dachom rosną białe czapy
  wielkie, że aż strach!

  Ref. Ach, ach, ach!
  Ach, ach, ach!
  Ach, ach, ach!
  Ach, ach, ach!

  3. Hu, hu, hu! Hu, hu, hu!
  Mrozem chucha luty!
  Chociaż miną chłody
  i stopnieją lody,
  zima znowu do nas wróci
  piękna jak ze snu!

  Ref. Wróci tu!
  Wróci tu!
  Wróci tu!
  Wróci do nas tu!

UCZEMY SIĘ TEŻ WIERSZYKA:

„Luty”
Wszystko skute lodem.
Szyby mróz maluje.
Stary wędkarz kijem
w lodzie dziurę kuje.
Marzną ręce, nosy.
Nawet już bałwanki
mają dość tej mroźnej,
zimowej sielanki.
Ptaki przemarznięte
i znużone zimą
muszą się rozglądać
za chleba drobiną.
Cały świat niebawem
skuty lodem zaśnie.
Lecz ja się nie dziwię,
Bo to luty właśnie
.