ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE – MARZEC 2023

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I NA WIŚLANYM SZLAKU (27.02.2023 – 3.03.2023)

II SZTUKA BLISKO NAS (6.03.2023 – 10.03. 2023)

III RECEPTA NA ZDROWIE  (13.03.2023 – 17.03.2023)

IV KIEDYŚ I DZIŚ (20.03.2023 – 24.03.2023)

V NA TROPACH WIOSNY(27.03.2023 – 31.03.2023)

 

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:

I NA WIŚLANYM SZLAKU (27.02.2023 – 3.03.2023)

 • doskonali umiejętność precyzyjnego składania, zaginania papieru;
 • doskonali umiejętność radzenia sobie w sytuacji rywalizacji, z przegraną i wygraną;
 • kształtuje postawę troski o otoczenie przyrodnicze;
 • postrzega własną osobę jako członka narodu (Polaka/Polkę);
 • kształtuje poczucie dumy z faktu bycia Polką/Polakiem poprzez ukazywanie piękna: przyrody, krajobrazów, języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki;
 • kształtuje postawę empatii wobec osób słabszych i potrzebujących pomocy;
 • doskonali umiejętność postrzegania wartości drugiego człowieka niezależnie od jego statusu materialnego, wyglądu czy sprawności;
 • poznaje historię Polski oraz zdobywa wiedzę o ważnych historycznych postaciach;
 • poszerza wiedzę o zwyczajach i tradycjach regionalnych, o wybranych symbolach związanych z regionami Polski ukrytych w podaniach, legendach, bajkach;
 • poszerza wiedzę na temat stolicy naszego kraju, kształtuje pojęcie „stolica”;
 • kształtuje podstawową orientację na mapie Polski;
 • doskonali znajomość monet, umiejętność ich porządkowania oraz odliczania wskazanych kwot;
 • doskonali orientację na kartce, w tym w przestrzeni sieci kwadratowej;

II SZTUKA BLISKO NAS (6.03.2023 – 10.03.2023)

 • kształtuje postawę szacunku dla wytworów kultury,
 • kształtuje postawę zainteresowania wytworami kultury i sztuki;
 • kształtuje umiejętność właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, kultury i sztuki;
 • poszerza słownictwo związane z dziedzinami sztuki: malarstwo, muzyka, rzeźba, architektura;
 • doskonali umiejętność przedstawiania zdarzeń, pojęć, zjawisk oraz wyrażania emocji poprzez obcowanie ze sztuką oraz różnorodne formy własnej ekspresji twórczej;
 • dokonali umiejętność dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych poprzez układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych;
 • poszerza znajomość liter: „W, w”;
 • kształtuje umiejętność czytania prostych wyrazów oraz tekstów zbudowanych z poznanych liter;
 • poszerza wiadomości o zawodach artystycznych, o zajęciach związanych z tworzeniem;
 • poszerza wiedzę na temat wyglądu i brzmienia instrumentów muzycznych;
 • doskonali umiejętność rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych;

 III RECEPTA NA ZDROWIE (13.03.2023 – 17.03.2023)

 • rozumie znaczenie dbałości o higienę oraz dostrzega zagrożenia wynikające z jej nieprzestrzegania;
 • kształtuje umiejętność radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i okazywania ich w sposób akceptowany społecznie;
 • wzbogaca wiedzę na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji;
 • doskonali umiejętność wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji, do tworzenia notatek, plakatów itp.;
 • kształtuje umiejętność nadawania nazwy wyodrębnionemu zbiorowi elementów;
 • doskonali umiejętność porządkowania przedmiotów według długości wzrastającej i malejącej;
 • doskonali umiejętność posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia innej osoby;
 • kształtuje pojęcia liczby dziewięć, poznanie cyfry 9 rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 9;
 • dostrzega znaczenie liter oraz cyfr i numeracji w życiu codziennym;
 • kształtuje pojęcie stałości liczby elementów zbioru;

IV KIEDYS I DZIŚ (20.03.2023 – 24.03.2023)

 • kształtuje umiejętność kontrolowania swojego zachowania podczas zabawy, pracy i odpoczynku;
 • przyjmuje, tworzy i respektuje zasady korzystania z nowoczesnej technologii;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł, np. z książek, albumów oraz z nowoczesnej technologii jako źródła wiedzy, rozrywki, inspiracji;
 • doskonali umiejętność korzystania z komputera i Internetu;
 • doskonali technikę czytania przez czytanie prostych sylab i wyrazów;
 • poszerza znajomość liter – o literę „Z, z”;
 • doskonali umiejętność dodawania i odejmowania w zakresie 9;
 • kształtuje umiejętność wyrażania ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy;
 • doskonali orientację w przestrzeni sieci kwadratowej;

V NA TROPACH WIOSNY (27.03.2023 – 31.03.2023)

 • rozwija umiejętność samodzielnego dostosowania ubrania do pogody;
 • doskonali słuch fonematyczny oraz aparat mowy podczas ćwiczeń słuchowych i ortofonicznych;
 • doskonali umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji wywoływanych przez kontakt z przyrodą;
 • kształtuje postawę zainteresowania i troski o przyrodę;
 • wzbudza zainteresowanie czytaniem i literami – „C, c”;
 • kształtuje umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowo – wyrazowej;
 • doskonali umiejętność porównywania liczebności zbiorów, stosowania znaków <, >, =, ustalania równoliczności zbiorów, rozumienia pojęć „o ile więcej?”, „o ile mniej?”;
 • doskonali umiejętność posługiwania się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;
 • doskonali umiejętność prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych oraz brania udziału w zabawach badawczych, stawiania hipotez i wyciągania wniosków;
 • ilustruje zjawiska przyrodnicze poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczna, techniczną, muzyczną, mimiczną i ruchową

 

POZNAJEMY NASTĘPUJĄCĄ PIOSENKĘ:

„Wiosenny rock and roll”

 

 1. Gwar na łące i uciecha,

kto dziś zaspał ten ma pecha.

Muchy, żaby i robale

urządzają bal nad bale.

Ref. Raz, dwa raz i dwa

rock and rolla każdy zna.

Tańczysz ty i tańczę ja

rock and rolla szubiduba.

 1. Tańczy twista mały ślimak

i dżdżownica się wygina.

Stuka sobie nogą bociek.

pająk złapał muchę w locie.

Ref.

 1. Wiosna się do słońca śmieje

więc słoneczko mocno grzeje.

Cała łąka jest w kolorach,

wszyscy tańczą rock and rolla.

 

UCZYMY SIĘ TEŻ WIERSZYKA:

„Przedwiośnie” M. Terlikowskiej
Sczerniały dachy i pola,
Na drodze – błoto do kolan.
Gołębie gruchają dziś głośniej:
„Przedwiośnie!”
„Przedwiośnie!”
I wróbel ćwierka inaczej,
I wrona inaczej dziś kracze.
I bałwan się skurczył od rana,
Że…prawie już nie ma bałwana!
Nos tyko mu sterczy żałośnie…
„Przedwiośnie!”
„Przedwiośnie!”
„Przedwiośnie!”
Przebiega kot przez podwórze,
Ostrożnie omija kałuże.
„Brr! Wszędzie woda i woda,
To nie dla kota pogoda!” (…)