ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE – PAŹDZIERNIK

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I ZAPACHY I SMAKI JESIENI (3.10.2022 – 7.10.2022)

II SZTUKA BYCIA RAZEM (10.10.2022 – 14.10. 2022)

III O CZYM SZUMIĄ DRZEWA? (17.10.2022 – 21.10.2022)

IV JESIENNE STRATEGIE ZWIERZĄT (24.10.2022 – 28.10.2022)

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:

I ZAPACHY I SMAKI JESIENI (3.10.2022 – 7.10.2022)

 • dostrzega znaczenie zmysłów w poznawaniu świata;
 • rozwija wrażliwość zmysłową;
 • wzbogaca słownictwo służące opisywaniu wrażeń zmysłowych;
 • wykonuje własne eksperymenty językowe;
 • wzbudza zainteresowanie czytaniem i literami: litery „m” „M”;
 • poznaje pojęcie liczby dwa, poznaje cyfrę 2
 • rozpoznaje modele monet 1- i 2-złotowych;
 • kształtuje rozumienie funkcji pieniądza w gospodarstwie domowym;
 • rozwija umiejętność przekładania jednych prawidłowości rytmicznych na inne;
 • doskonali umiejętność dostrzegania i stosowania różnych kryteriów klasyfikacyjnych;
 • rozwija umiejętność tworzenia zbiorów oraz wyodrębniania podzbiorów zbioru;
 • wzbogaca wiedzę o warzywach i owocach oraz uświadamia sobie ich wartości odżywcze;

 II SZTUKA BYCIA RAZEM (10.10.2022 – 14.10. 2022)

 • rozwija wrażliwość zmysłową;
 • rozumie konieczność  racjonalnego korzystania z mediów (telewizja, komputer), w sposób korzystny dla zdrowia i relacji międzyludzkich;
 • rozwija zainteresowanie książką, czytelnictwem;
 • rozwija zainteresowanie czytaniem i literami: litery „e”, „E”;
 • doskonali umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej wyrazów;
 • kształtuje pojęcia liczby „trzy”, poznaje cyfrę 3;
 • stosuje zapisy cyfrowe liczb 1–3;
 • doskonali umiejętność porównywania liczności zbiorów poprzez szacowanie na „oko”, łączenie w pary i przeliczanie;
 • rozwija kreatywność i aktywność twórczą: ruchową, plastyczną, muzyczną;

III O CZYM SZUMIĄ DRZEWA? (17.10.2022 – 21.10.2022)

 • rozwija słownictwo związane z tematyką i uściśla pojęcia,
 • rozwijania zainteresowania czytelnicze przez wprowadzone wyrazy do globalnego czytania;
 • wzbudza zainteresowanie czytaniem i literami: litery „l” „L”;
 • rozwija umiejętności dokonywania syntezy i analizy sylabowej i głoskowej;
 • doskonali umiejętność liczenia na konkretach;
 • doskonali umiejętność dokonywania pomiarów;
 • rozwija umiejętność budowania i konstruowania z wykorzystaniem różnych materiałów;
 • kształtuje umiejętność układania rytmów;
 • zapoznaje się z kolejnością pór roku, miesięcy i dni;
 • rozwija słuch i wyobraźnię muzyczną poprzez eksperymenty z dźwiękiem, wyrażanie zjawisk pozamuzycznych – odgłosy lasu;
 • zapoznaje się z wybranymi gatunkami drzew oraz ptaków;
 • doskonali umiejętność obserwowania przyrody jesienią i dzieli się swoimi spostrzeżeniami oraz przeżyciami;
 • wdraża się do samodzielnej aktywności poznawczej: albumy, książki przyrodnicze itp.

IV JESIENNE STRATEGIE ZWIERZĄT (24.10.2022 – 28.10.2022)

 • kształtuje umiejętność odzwierciedlania opowieści ruchem;
 • poszerza słownik o pojęcia związane ze środowiskiem leśnym;
 • doskonali umiejętność analizy i syntezy prostych fonetycznie słów;
 • wzbudza zainteresowanie czytaniem i literami: litery „i” „I”;
 • buduje umiejętność logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek i rebusów;
 • rozwija aparat mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze;
 • doskonali umiejętności piśmiennicze poprzez zabawy grafomotoryczne i kreślarskie (rysowanie po śladzie oraz kreślenie liter);
 • rozwija ekspresję twórczą poprzez czynności konstrukcyjne oraz zabawy i prace techniczno-plastyczne;
 • rozwija umiejętność porównywania przedmiotów z uwagi na określą cechę;
 • rozwija umiejętność porównywania długości „na oko” przez przykładanie, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”;
 • rozwija umiejętność przeliczania i porównywania liczebności elementów w zbiorach;
 • doskonali umiejętność ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne formy wzajemnego przyporządkowania;
 • rozwija swoje zainteresowania przyrodnicze;

 

POZNAJEMY NASTĘPUJĄCĄ PIOSENKĘ:

„Pani Jesień”

 1. 1.Kto chodzi dziś po lesie?

La, la, la, la, la.

To piękna Pani Jesień

Kapelusz z liści ma.

Listeczków kolorowych

Złocistych i brązowych,

Czerwonych koralików kapelusz ma bez liku!

2. Kto chodzi dziś po lesie?

La, la, la, la, la, la.

To piękna Pani Jesień:

W koszyku dary ma.

Żołędzi i kasztanów

Jabłuszek pięć rumianych

I grzybów – borowików w koszyku ma bez liku!

 3.Kto chodzi dziś po lesie?

La, la, la, la, la, la.

To piękna Pani Jesień:

Piosenki dla nas ma.

Deszczowe, nastrojowe,

Wesołe, przebojowe.

W jesiennym notesiku piosenek ma bez liku!

 

 UCZYMY SIĘ TEŻ WIERSZYKA:

„Jak dobrze być dobrym” M. Strzałkowskiej


Jak dobrze być dobrym
na co dzień i w święta,
i myśleć o innych,
i dbać o zwierzęta,
mieć oczy otwarte,
i słuchać serduszka,
bo ono nie kłamie,
gdy szepcze do uszka.
Choć nie ma co marzyć
i liczyć na cuda,
że w życiu bez przerwy
być dobrym się uda,
lecz warto spróbować
choć troszkę. Dlaczego?
Bo w życiu nad dobro
nic nie ma lepszego.