ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE – STYCZEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I ZEGARY I KALENDARZE – KONTYNUACJA (2.01.2023 – 5.01.2023)

II CORAZ BLIŻEJ GWIAZD (9.01.2023 – 13.01. 2023)

III/IV FERIE ZIMOWE

 

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:

I ZEGARY I KALENDARZE (2.01.2023 – 5.01.2023)

 • doskonali sprawność manualną podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwala właściwy kierunek kreślenia;
 • kształtuje nawyk komunikowania potrzeby ruchu;
 • kształtuje prawidłowa reakcję na zauważone zagrożenia lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom;
 • wzmacnia więź z grupą rówieśniczą i wychowawcą;
 • doskonali umiejętność dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych oraz prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń;
 • kształtuje umiejętność czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter,
 • doskonali umiejętność porządkowania elementów historyjki obrazkowej;
 • poszerza zakres liczenia liczebnikami głównymi;
 • kształtuje pojęcia liczby „siedem”, poznaje cyfrę 7;
 • doskonali umiejętność dostrzegania następstw: pór roku, dni tygodnia, pór dnia;

II CORAZ BLIŻEJ GWIAZD (9.01.2023 – 13.01.2023)

 • kształtuje nawyk kontroli postawy ciała oraz układania ręki podczas kreślenia;
 • doskonali umiejętność radzenia sobie z przeżywanymi emocjami;
 • integruje się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy;
 • doskonali umiejętność swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami;
 • doskonali umiejętność odróżniania elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości;
 • doskonali technikę czytania poprzez czytanie prostych sylab;
 • wzbudza swoje zainteresowania literami: litery „p”, „P”, wyrazy do globalnego czytania związane z wprowadzanymi literami,
 • kształtuje pojęcia liczby „osiem”, poznaje cyfrę 8;
 • rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 1 do 8;
 • kształtuje umiejętność układania i odczytywania zapisów matematycznych;
 • rozwija swoje zainteresowani techniczne i przyrodnicze;

 

POZNAJEMY NASTĘPUJĄCĄ PIOSENKĘ:

„Noworoczna piosenka”

Kiedy w noc zegar nasz uroczyście północ bił,

bił, bił, bił.

Stary rok ze swoją brodą w śnieżny się zamienił pył,

pył, pył, pył.

Tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik.

Stary rok wśród śniegu znikł.

Stary rok wśród śniegu znikł.

Tak, tik, tak, tik, tak, tik.

II Niby nic, niby nic, a już idzie Nowy Rok,

Rok, Rok, Rok.

Gdy się bardzo dobrze wsłuchasz, to odróżnisz jego krok,

krok, krok, krok.

Tik, tuk, tik, tuk, tik, tuk, tik, tuk.

Słychać tupot małych stóp. Słychać tupot małych stóp.

Tik, tuk, tik, tuk, tik, tuk.

UCZYMY SIĘ TEŻ WIERSZYKA:

„Dni tygodnia”


Jestem sobie tata Tydzień

i siedmioro dzieci mam.

Wszystkie kocham bardzo mocno

i je dziś przedstawię Wam.

Pierwszy syn to Poniedziałek,

ma blond włosy i przedziałek.

Drugi Wtorek trzyma worek

i wesoły ma humorek.

Trzecia Środa czyta książki

i we włosach nosi wstążki.

Czwarty Czwartek lubi jeść,

zjadł parówek kiedyś sześć.

Piąty syn to Piątek lubi łowić ryby.

Jest bardzo cierpliwy, chodzi też na grzyby.

A Sobota, szóste dziecko ciągle jest zajęta.

Sprząta, pierze i gotuje, o innych pamięta.

Siódmym dzieckiem jest Niedziela, wszyscy ją kochają.

Razem psocą, łobuzują i odpoczywają.

Jestem sobie tata Tydzień

i siedmioro dzieci mam.

Wszystkie kocham bardzo mocno

i je przedstawiłem Wam.