Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Categories :

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

GRUPA BIEDRONKI

LISTOPAD

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 1. MOJA OJCZYZNA- POLSKA (04.11.-08.11.)
 2. DAWNIEJ I DZIŚ (12.11.-15.11.)
 3. PODRÓŻUJEMY W DAWNE CZASY (18.11.-22.11.)
 4. NASZE RODZINY (25.11.-29.11.)

Tydzień 1. Moja ojczyzna- Polska.

Dzieci:

 • Rozwijają umiejętność wypowiadania się na dany temat;
 • Kształtują umiejętność zadawania pytań i odpowiadania na nie;
 • Kształtują umiejętność syntezy i analizy wzrokowo- słuchowej;
 • Poznają obraz graficzny litery „L’, „l”;
 • Kształtują orientację przestrzenną poprzez określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby („przede mną”, „za mną”, obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „bliżej”, „daleko”, „dalej”);
 • Klasyfikują przedmioty zgodnie z podanym kryterium;
 • Rozwijają kreatywność w różnych formach aktywności- słuchanie muzyki, śpiew, taniec, działalność plastyczna;
 • Kształtują tożsamość narodową;
 • Doskonalą umiejętność rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych osób;
 • Aktywnie uczestniczą w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych i naśladowczych;

Tydzień 2. Dawniej i dziś.

Dzieci:

 • Poznają obraz graficzny litery „U”, „u”;
 • Poznają obraz graficzny cyfry „6”;
 • Posługują się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1-6;
 • Kształtują umiejętność wyznaczania kierunków w przestrzeni od własnego ciała;
 • Kształtują umiejętność współpracy w zespole, podporządkowania się określonym zasadom;
 • Budują pozytywne relacje rówieśnicze w zabawie i podczas pracy w grupach;
 • Kształtują nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach;
 • Aktywnie uczestniczą w różnych ćwiczeniach ruchowych z przyborami;

      Tydzień 3. Podróżujemy w dawne czasy.

      Dzieci:

 • Kształtują umiejętność wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami;
 • Poznają obraz graficzny litery „K”, „k”;
 • Doskonalą analizę sylabową wyrazów;
 • Rozwijają umiejętność rozpoznawania liter i czytania sylab oraz prostych wyrazów;
 • Poznają graficzny zapis liczby „7”;
 • Posługują się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1-7;
 • Przestrzegają ustalone reguły;
 • Rozwijają umiejętność oceniania swojego zachowania;
 • Kształtują zręczność, zwinność, równowagę, orientację oraz koordynację wzrokowo- ruchową podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych;

       Tydzień 4. Nasze rodziny.

       Dzieci:

 • Rozbudzają zainteresowania światem liter;
 • Wyszukują wyrazy rozpoczynające się wskazaną literą;
 • Rozwijają umiejętność wypowiadania się na temat swojej rodziny;
 • Poznają obraz graficzny litery „D”, „d”;
 • Kształtują umiejętność globalnego czytania;
 • Poznają graficzny zapis liczby „8”;
 • Kształtują matematyczne myślenie w zakresie orientacji w przestrzeni, stosują pojęcia odnoszące się do położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • Kształtują umiejętność okazywania szacunku i wdzięczności członkom rodziny;

Nauczymy się piosenki pt.: Symbole Polski

Muz. i sł. M. Majewska

 1. Błyszczy w słońcu flaga Polski-

tak, to właśnie ona!

I na wietrze już powiewa

Wstęga biało- czerwona.

Ref.: Tra la, tra la, tra la la la…

Skoczna melodia do tańca nam gra.  /2x

 1. Jak wygląda godło Polski

wie duży i mały.

Dumnie strzeże swego kraju

Ten nasz Orzeł Biały.

Ref.: Hopsa, hopsa, hopsa sa sa…

Tańczymy wesoło dziś ty i ja. /2x

Nauczymy się wiersza pt.: Pózna jesień

Nad polami, ogrodami mgły.

Drzewa śpią i śnią jesienne sny.

Noce długie, a za krótkie dnie.

Zimny wiatr topole wielkie gnie.

Mróz już ścina lodem wody rzek.

Może jutro spadnie pierwszy śnieg?

 

Grupa Pszczółki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

TEMATYKA TYGODNIOWA

1.Odkrywam świat wokół mnie

2. Moja ojczyzna- Polska

3.Dawniej i dziś

4.Podróżujemy w dawne czasy

1.Tydzień pierwszy:

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na dany temat (na temat własnego miejsca zamieszkania, drogi, jaką dziecko pokonuje z domu do przedszkola i z przedszkola do domu)

-kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej

-usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „t”, „T” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „t” w nagłosie i wygłosie)

-kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów

-rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego (podróżowanie różnymi środkami lokomocji, różnymi trasami, do różnych miejsc)

-kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów zględem własnej osoby (stosowanie zwrotów: „przede mną”, „za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „bliżej”, „daleko”, „dalej”)

-kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi („mały” „mniejszy”, „mniej”, „duży”, „większy”, „dużo”, „tyle samo”, „o tyle więcej”, „o tyle mniej”)

-rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

-doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów

-rozwijanie sprawności grafomotorycznej

2.Tydzień drugi:

 -wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób, w tym praw i obowiązków wynikających z przynależności do społeczności lokalnej

-kształtowanie tożsamości narodowej przez ukazanie największych miast Polski, sylwetek sławnych Polaków, piękna przyrody, różnorodnych smaków kuchni regionalnych

-kształtowanie przynależności do społeczności lokalnej (mała ojczyzna)

-kształtowanie postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka, w tym rozwijanie cech, z których słyną Polacy (uczynność, gościnność, wspólne biesiadowanie, wspólne śpiewanie)

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat (mała i wielka ojczyzna, podróżowanie, środki lokomocji)

-kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie

-kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej

-poznanie obrazu graficznego głoski „l” – litery „L”, „l”

-kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów

-rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego (podróżowanie różnymi środkami lokomocji, różnymi trasami, do różnych miejsc)

-klasyfikowanie przedmiotów zgodnie z podanym kryterium (jednym, np. kształt, kolor, wielkość, lub dwoma łącznie)

-przeliczanie w zakresie „5”

-rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności (słuchanie muzyki, śpiew, taniec, działalność plastyczna)

3.Tydzień trzeci:

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

-budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania)

-wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole, podporządkowania się określonym zasadom

-wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych

-wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych

-rozbudzanie zainteresowania światem liter, wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną literą

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

-poznanie obrazu graficznego głoski „u” – litery „U”, „u”

-wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby

-zapoznanie z graficznym zapisem liczby „6”

-wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–6

-kształtowanie świadomości własnego ciała

-kształtowanie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeni od własnego ciała

4.Tydzień czwarty:

-doskonalenie rozpoznawania i nazywania podstawowych uczuć i emocji

-kształtowanie uczuć patriotycznych wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł

-rozwijanie umiejętności oceniania swojego zachowania

-kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami

-kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej

-poznanie obrazu graficznego głoski „k” – litery „K”, „k”

-doskonalenie analizy sylabowej wyrazów

-rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab oraz prostych wyrazów

-wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego

-wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby

-zapoznanie z graficznym zapisem liczby „7”

-wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–7

Uczymy się wiersza:

"O smokach"

Gdzie są smoki?

Przecież były.

W Wiśle się nie potopiły.

Daję słowo –

jeden żyje,

w każde lato

pod Wawelem

wodę pije.

Co je?

Tego nie wiem.

Może w czarne,

gęste noce

zrywa w sadach

z drzew owoce?

Pietruszkami może żyje?

Ale jest

– tak sobie myślę –

bo ubywa

wody w Wiśle.

Teresa Ferenc

Uczymy się piosenki: "Listopadowa piosenka"

1. Płyną niebem ciemne chmury, wiatr w kominie śpiewa

i ostatnie złote liście opadają z drzewa.

Ref. Listopadowa piosenka,

jak deszczu kropelka.

Listopadowa piosenka,

kap, kapu, kap.

2. Już listopad wieje chłodem, kropi zimnym deszczem.

W parku trzęsą się chochoły, jakby miały dreszcze.

Ref. Listopadowa piosenka…

3. Pan Listopad swój parasol mocno w ręce trzyma

i powiada, że niedługo przyjdzie do nas zima.

TEMATYKA TYGODNIOWA

Listopad 2019

Grupa „Żabki”

 1. PIESEK, KOTEK, NASZE UKOCHANE ZWIERZAKI
 2. ŚWIAT W JESIENNYM DESZCZU
 3. GDZIE JEST MÓJ DOM, GDZIE MOJA MIEJSCOWOŚĆ
 4. – CZY TO PRAWDA, CZY TO BAJKA?

– DZIEŃ MISIA

 

 • Z uwagą wysłuchamy tekstów literackich i spróbujemy udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści,
 • Dowiemy się jak należy właściwie dbać o nasze zwierzaki, szczególnie w czasie jesiennych i zimowych chłodów,
 • Poznamy różne rasy psów i kotów, zapoznamy się z rolą jaką pełnią zwierzęta w życiu człowieka,
 • Nazwiemy młode i dorosłe zwierzęta,
 • Będziemy naśladować różne odgłosy i głosy zwierząt,
 • Poznamy psie i kocie akcesoria
 • W listopadzie zwrócimy uwagę na zjawiska atmosferyczne, zaobserwowane w przyrodzie: słota, jesienne wiatry, mgły, przymrozki, błoto na drodze, krótki dzień – dłuższa noc,
 • Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: Skąd się bierze deszcz? Co to jest wiatr?,
 • Przeprowadzimy zabawy badawcze i poznamy dobre i złe skutki wiatru. Słownie określimy siłę wiatru,
 • Dowiemy się jak można spędzić czas podczas długich jesiennych wieczorów, dowiemy się co to znaczy „jesienna słota”,
 • Dowiemy się co chroni nas przed deszczem,
 • Będziemy posługiwać się nazwami zjawisk atmosferycznych: wiatr, deszcz, burza, kałuże, błoto,
 • Określimy różnicę pomiędzy wsią, a miastem
 • Poznamy miejsce naszego zamieszkania,
 • Zwrócimy uwagę na elementy architektury, obejrzymy ilustracje różnych budynków, wymienimy elementy z których składają się domy,
 • Dowiemy się jakie są nasze symbole narodowe (biały orzeł, flaga),
 • Poznamy nazwę naszej miejscowości,
 • Będziemy wypowiadać się na temat swoich ulubionych bajek,
 • Rozpoznamy i nazwiemy bohaterów baśni i bajek oraz rekwizyty związane z daną bajką,
 • Rozumiemy znaczenie poszanowania książek,
 • Podejmiemy próby układania prostych bajek do obejrzanej ilustracji,
 • Z uwagą  wysłuchamy czytanych bajek w domu i przedszkolu,
 • Wesoło będziemy bawić się podczas obchodów Światowego Dnia Misia w naszej grupie,
 • Poznamy nazwy i brzmienie kilku instrumentów perkusyjnych, stworzymy „małą orkiestrę”,
 • Będziemy aktywnie uczestniczyć w zabawach słownych,
 • Pokonujemy nieśmiałość przed wystąpieniem na forum grupy,
 • Poszerzymy zasób słów i pojęć umożliwiających logiczne porozumiewanie się i skojarzenia,
 • Podczas zajęć ruchowych będziemy wzmacniać mięśnie rąk i nóg,
 • Nauczymy się wykonywać ćwiczenia z przyborami,

W miesiącu listopadzie nauczymy się piosenki

pt. „Deszczowa wyliczanka”

 1. Deszczyk pada: kap, kap, kap,

Ręce klaszczą: klap, klap, klap,

Chodzi sobie kot bury

I przegania chmury.

 

Ref. Pierwsza chmurka całkiem mała,

Z wiatrem szybko odleciała.

Druga chmurka bardzo miła

Razem z kotem zatańczyła.

Trzecia poszła sobie spać,

Czwarta wciąż chce deszczem lać!

 

 1. Deszczyk pada: kap, kap, kap,

Nogi tupią: chlap, chlap, chlap,

Chodzi sobie kot bury

I przegania chmury.

 

Uczymy się wiersza pt. „Pada deszczyk”

Pada deszczyk, pada

Od samego rana.

Pada deszczyk , pada

Zmoczył nam ubrania.

Przestań wreszcie płakać

Chmurko nadąsana

Baw się razem z nami

-hopsa, hopsa, dana.

Chmurka posłuchała,

Deszczyk już nie kapie

Tylko krople z drzewa

Lecą, kto je złapie?

Złapię kroplę, złapię,

Klasnę w dłonie obie.

Wkoło się obrócę

I podskoczę sobie.

LISTOPAD 2019

GRUPA „MOTYLKI”

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 1. Jestem Polką, jestem Polakiem (04.11–08.11.)
 2. Dawno, dawno temu w Polsce (12.11.–15.11.)
 3. Niesamowita podróż w czasie (18.11.–22.11.)
 4.  Moja rodzina (25.11.–29.11.)

Tydzień 1: JESTEM POLKĄ, JESTEM POLAKIEM

 • dzieci rozpoznają godło, hymn i barwy narodowe Polski
 • wzbogacają wiedzę n/t swojego kraju i jego stolicy
 • poznają sylwetki sławnych Polaków
 • rozwijają umiejętność mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar
 • śpiewają piosenki z dziecięcego repertuaru
 • kształtują swoją sprawność fizyczną, zwinność i koordynację wzrokowo – ruchową podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych
 • rozwijają umiejętność wyrażania uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób
 • kształtują postawę patriotyczną
 • rozbudzają poczucie przynależności narodowej

Tydzień 2: DAWNO, DAWNO TEMU W POLSCE

 • dzieci poznają wybrane polskie miasta, postaci i wydarzenia historyczne, mające ważne znaczenie dla naszego kraju
 • próbują odróżniać elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • rozwijają umiejętność słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • doskonalą umiejętność przeliczania w zakresie 6 (w przód i wspak)
 • posługują się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6
 • wyrabiają umiejętność reagowania na umowne sygnały
 • starają się sprawnie i bezpiecznie posługiwać nożyczkami
 • kształtują umiejętność utrzymywania prawidłowej postawy ciała
 • starają się przestrzegać zasad fair play podczas zabaw z elementem rywalizacji
 • wiedzą, że należy szanować symbole narodowe
 • rozbudzają uczucie miłości i przywiązania do własnej ojczyzny

Tydzień 3: NIESAMOWITA PODRÓŻ W CZASIE

 • dzieci doskonalą umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego, porządkują zdarzenia w legendzie wg kolejności
 • kształtują poczucie czasu; próbują wskazać zmiany, co było dawniej, co jest dziś, jak zmienił się świat
 • doskonalą umiejętność przeliczania w zakresie 7 (w przód i wspak)
 • próbują przeliczać i porównywać liczebność zbiorów
 • rozwijają umiejętność klasyfikowania przedmiotów wg podanej cechy
 • doskonalą umiejętność pisania znaków literopodobnych po śladzie oraz poznanych liter
 • kształtują sprawność ruchową poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • rozwijają postawę współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • czerpią radość ze wspólnego działania i efektów wspólnej pracy

Tydzień 4: MOJA RODZINA

 • dzieci wzbogacają swoją wiedzę o tym, co sprawia, że ktoś jest nam bliski, i co robią bliscy, aby było nam z nimi dobrze
 • budują i wzmacniają serdeczne relacje ze swoją rodziną
 • wzbogacają swoje słownictwo dotyczące domu, rodziny, przyjaciół
 • poznają różne rodzaje budynków; nazywają pomieszczenia w domu/mieszkaniu i próbują określić ich funkcje
 • doskonalą umiejętność budowania, montowania i konstruowania z różnorodnych klocków i elementów wymagających trwałego łączenia
 • poznają obraz graficzny liczby 8; doskonalą umiejętność przeliczania w zakresie 8
 • doskonalą sprawność manualną podczas wykonywania różnorodnych prac plastyczno – konstrukcyjnych
 • próbują nazwać i rozpoznać wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie
 • kształtują uczucie przywiązania oraz okazywania szacunku i wdzięczności bliskim

 

W tym miesiącu uczymy się piosenki: „Mokra piosenka”

(muzyka i słowa: R. Szczypior)

 

 1. Kiedy pada, zdarza się, że po prostu jest ci źle.    
 2.   A ja na to radę mam: z deszczem śpiewam, z deszczem gram.

 

Ref. Plim, plum, chlap, chlap – to deszczyk cicho gra   mokrą piosenkę: kap, kap, kap.                                                                                                             Plim, plum, chlap, chlap – to śpiewa cały świat  mokrą piosenkę: kap, kap, kap.

 

 • Bardzo lubię kiedy z chmur pada z pluskiem kropel chór,   
 • i przyjemność wielką mam, kiedy słyszę: plim, plum, plam.
 • Ref. Plim, plum, chlap, chlap…

 

 1. To zabawne, kiedy w dach krople bębnią: bach, bach, bach. 
 2. I już teraz dobrze wiesz, jak przyjemny bywa deszcz.

 

Ref. Plim, plum, chlap, chlap…

Poznajemy wiersz: „Zdrowym być” B. Szelągowskiej

Zdrowym być jak ryba,

rosnąć jak na drożdżach.

Czy można tak żyć?

A właśnie, że można!

Wystarczy codziennie

się gimnastykować,

chodzić na spacery

i zęby szorować.

Kąpać pod prysznicem

i często myć ręce;

owoców i warzyw

zjadać jak najwięcej.

Hałasu unikać,

tak jak i słodyczy.

To właśnie dla zdrowia

najbardziej się liczy!

 

Zagadnienia z j. angielskiego w listopadzie

Żabki:

-odpowiadanie na pytanie : „How are you?"

-rozpoznawanie koloru niebieskiego i czerwonego

– rozpoznawanie   i podawanie niektórych członków rodziny

-podawanie liczb 1-7

-rozpoznawanie  i podawanie niektórych części ciała

-Dzień Misia , słownictwo – miś , kolor brązowy

– śpiewanie piosenek: „The wheels on the bus, Teddy bear , Show me sth red"„

Biedronki:

-odpowiadanie na pytanie : „How are you?"

-rozpoznawanie i nazywanie koloru niebieskiego, czerwonego, brązowego i białego

– rozpoznawanie i nazywanie  członków rodziny

– podstawowe słownictwo zw. z ubraniami

-podawanie liczb 1-12

-rozpoznawanie  i nazywanie niektórych części ciała

-Dzień Misia , słownictwo – miś , kolor brązowy, zwrot " has got"

– śpiewanie piosenek: „The wheels on the bus, Teddy bear , Show me sth red"„

Pszczółki:

-odpowiadanie na pytanie : „What’s your name?”, " How are you?"

-rozpoznawanie  i nazywanie kolorów

-podawanie liczb 1-15

-nazywanie niektórych części ciała

– podstawowe słownictwo zw. z ubraniami

-Dzień Misia , słownictwo – miś , kolor brązowy, zwrot " has got"

– śpiewanie piosenek: „The wheels on the bus, Teddy bear , Show me sth red"„Who took the cookie from the cookie jar ? "

Motylki :

-odpowiadanie na pytanie : „What’s your name?”, " How are you? "

-rozpoznawanie i nazywanie kolorów i liczb 1-20

– opisanie  przedmiotu : „it’s big ,small, long, short…”

-określanie nastroju przymiotnikami „ angry, grumpy"

– rozpoznawanie  i nazywanie członków rodziny

-podstawowe słownictwo zw. z ubraniami

-Dzień Misia , słownictwo – miś , kolor brązowy, zwrot " has got",częsci ciała

– śpiewanie piosenek: „The wheels on the bus, Teddy bear , Show me sth red"„Who took the cookie from the cookie jar ? "