MAJ 2022- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Categories :

MAJ

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. ŁĄKA WIOSNĄ. (04.-06.05.2022)

II. WIOSNA NA WSI. (09.-13.05.2022)

III. ZNAM RÓŻNE ZAWODY. (16.-20.05.2022)

IV. MOI RODZICE. (23.-27.05.2022)

I. Tydzień:

– Dostrzegamy piękno łąki, poznajemy nazwy i wygląd zwierząt zamieszkujących łąkę.

– Wymieniamy nazwy wybranych roślin rosnących na łące.

– Rozwijamy sprawność manualną wykonując różne prace plastyczne związane z łąką.

– Przyglądamy się przez lupę owadom i roślinom na placu przedszkolnym.

– Uważnie słuchamy wierszy i opowiadań, wypowiadamy się na temat ich treści.

– Rozwijamy poczucie rytmu i umiejętności wokalne podczas zabaw i piosenek wiosennych.

II. Tydzień:

– Rozpoznajemy i nazywamy wybrane zwierzęta z wiejskiego podwórka.

– Naśladujemy głosy zwierząt z wiejskiego podwórka, próbujemy je też rozpoznać ze słuchu.

– Dostrzegamy, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania; jesteśmy życzliwi i opiekuńczy względem nich.

– Dobieramy w pary obrazki dorosłych zwierząt z wiejskiego podwórka i ich dzieci.

– Ćwiczymy sprawność manualną podczas wykonywania rozmaitych prac plastycznych związanych z tematem tygodnia.

III. Tydzień:

– Rozumiemy, dlaczego człowiekowi potrzebna jest praca.

– Zapoznajemy się z wybranymi zawodami, wiemy na czym polega praca m.in. ogrodnika, krawcowej, policjanta, piosenkarza, weterynarza, rolnika, piekarza.

– Rozwijamy umiejętność klasyfikowania, segregując przedmioty według tego, czego potrzebują do pracy osoby wykonujące określone zawody.

– Próbujemy określić, kim chcemy zostać, jak dorośniemy.

IV. Tydzień:

– Wymieniamy członków swojej rodziny.

– Staramy się narysować swoją rodzinę.

– Próbujemy odpowiedzieć na pytanie, jaki zawód wykonuje mama i tata.

– Wiemy, czego nie powinny dotykać dzieci, żeby nie zrobić sobie krzywdy.

– Uczymy się wierszyka i piosenki dla mamy i taty.

– Współdziałamy z innymi dziećmi podczas zabawy i pracy.