Godziny pracy dyrektora

Godziny dydaktyczne dyrektora

Grupa Pszczółki

Wtorek od godz. 12:00 do 15:00

Zajęcia rewalidacyjne

Środa od 8:00-8:30

Czwartek od 11:00 -11:30

Piątek od 10:30-11:30