PRACOWNICY

ROK SZKOLNY 2023/2024

 • Joanna Lala – dyrektor
 • Mariola Lipus – nauczyciel
 • Joanna Jawór – nauczyciel
 • Jadwiga Pawełek – nauczyciel do 10.01.2024
 • Aneta Sicińska – nauczyciel
 • Anna Bardadyn – nauczyciel
 • Daria Sokołowska  – nauczyciel
 • Beata Lala – nauczyciel – od 01.02.2024
 • Monika Poźniak  – nauczyciel katecheta
 • Agnieszka Lenart  – logopeda
 • Edyta Lala -Koczy – psycholog 
 • Małgorzata Mazur – pedagog specjalny 
 • Agnieszka  Dziendziel – – pomoc nauczyciela
 • Katarzyna Zoremba – pomoc nauczyciela
 • Monika Szymanek – pomoc nauczyciela
 • Urszula Krętosz – woźna
 • Gabriela Jung – woźna
 • Monika Maciejończyk – woźna
 • Dorota Cichoń – woźna
 • Katarzyna Mikołajczyk  – kucharka
 • Katarzyna Tetla – pomoc kuchenna
 • Magdalena Lazar – intendent
 • Janina Szolc – konserwator