PRACOWNICY

ROK SZKOLNY 2021/2022

 • Joanna Lala – dyrektor
 • Mariola Lipus – nauczyciel
 • Joanna Jawór – nauczyciel
 • Jadwiga Pawełek – nauczyciel
 • Aneta Sicińska – nauczyciel
 • Anna Bardadyn – nauczyciel
 • Małgorzata Gryman – nauczyciel
 • Monika Poźniak  – nauczyciel katecheta
 • Agnieszka Lenart  – logopeda
 • Elżbieta Muc – – pomoc nauczyciela
 • Katarzyna Zoremba – pomoc nauczyciela
 • Urszula Krętosz – woźna
 • Gabriela Jung – woźna
 • Agnieszka Dziendziel – woźna
 • Dorota Cichoń – woźna
 • Katarzyna Mikołajczyk  – kucharka
 • Katarzyna Tetla – pomoc kuchenna
 • Magdalena Lazar – intendent
 • Janina Szolc – konserwator