Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia logopedyczne

Poniedziałek – 08:00-15:00

Środa – 8:00 do 13:00

Zajęcia rewalidacyjne

Środa  -10:30 do 11:30

Piątek – 10:30 do 11:30

Zajęcia z oligofrenopedagogiki 

Poniedziałek – 11:00-11:30

Wtorek – 11:30-12:00

Środa – 10:30-11:30

            

W zajęciach  specjalistycznych uczestniczą dzieci ze wskazaniami do tego typu zajęć na podstawie diagnoz logopedycznych i orzeczeń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej