Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia logopedyczne

Prowadząca Agnieszka Lenart

Poniedziałek – 07:30-15:00

Wtorek  – 07:30 do 15:00

Zajęcia rewalidacyjne

Prowadząca Joanna Lala

Środa  -08:00 do 08:30 

Piątek 10:30 -11:00

Zajęcia z psychologiem

 Prowadząca Edyta Lala – Koczy

Środa – 09:00-15:00

Czwartek  -09:00-11:00

Zajęcia z pedagogiem

Prowadząca : Małgorzata Mazur

Wtorek 12:30-16:00

Środa  14:00-16:00

Czwartek 07:30-10:00

 Piątek    07:30-10:00

Zajęcia specjalistyczna

Prowadząca Joanna Jawór

Środa 12:30-13:30

Prowadząca Aneta Sicińska

Piątek 13:00-14:00