Ramowy rozkład dnia

6:30-8:15

 • schodzenie się dzieci do przedszkola
 • zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci ,
 • praca indywidualna i praca w małych zespołach  ,
 • zabawy integrujące grupę ,
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe ( rozwijające percepcję słuchową , wzrokowa , zabawy logopedyczne)

8:15- 8:30

 • zabawy tematyczne, kontakty indywidualne z dziećmi
 • gimnastyka poranna , zabawy ruchowe
 • czynności porządkowe , higieniczne
 • przygotowanie do śniadania grup starszych

8:30 – 9:00

 • śniadanie w grupie Motylków i Pszczółek

9:00- 9:30

 • śniadanie w grupie Żabek i Biedronek

9:20- 9:45

 • zabiegi higieniczne
 • przygotowanie do zajęć

9:00 – 10:45

 • realizacja zadań programowych w zależności od grupy

10:45 – 11:45

 • realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka
 • zabawy dowolne
 • spacery , zabawy w ogrodzie

11:45 – 12;00

 • przygotowanie do obiadu , zabiegi higieniczne

12:00- 13;00

 • obiad w grupie Pszczółek i Motyli  12:00do 12:30

12:30 – 13:00

 • czytanie bajki przez nauczyciela
 • obiad w grupie Żabek i Biedronek
 • słuchanie muzyki
 • relaksacja

13:00 -14 ;00

 • realizacja zadań ponadprogramowych
 • praca indywidualna z dziećmi
 • rozchodzenie się dzieci
 • zabawy na podwórku

14:00-14:30

 • przygotowanie do podwieczorku
 •  podwieczorek

14:30- 15;00

 • zabawy na podwórku
 • zabawy z inicjatywy dzieci
 •  rozchodzenie się dzieci

15:00-16;00

 • praca indywidualna z dziećmi
 • zabawy dowolne wg zainteresowań
 • rozchodzenie się dzieci