„W ŚWIECIE SZTUKI”

Dziecko jest twórcze i jest twórcąsposób naturalny. Podczas realizacji bloku tematycznego „Sztuka blisko nas” dzieci uczestniczyły w eksperymencie „wędrująca woda” i zabawach z kolorami, mogły swobodnie tworzyć oraz odkrywać dzieła wybitnych artystów. Rozbudzały także zainteresowania wybranymi formami sztuki, kształtowały swoją wrażliwość na sztukę w różnych wymiarach i poznały wybrane zawody związane z określonymi dziedzinami sztuki. Podczas zabaw tematycznych dzieci wcielały się w role artystów i podziwiały eksponaty zgromadzone w naszym kąciku sztuki.

„W ŚWIECIE SZTUKI” – galeria zdjęć