ZABAWY BADAWCZE I EKSPERYMENTY

Categories :

Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia „ręką, sercem i głową”. Działalność badawcza wywiera korzystny wpływ na różne sfery rozwoju dziecka, m.in. sferę aktywności twórczej. Dzieje się tak, gdyż dziecko podejmując zabawę badawczą staje przed określonym problemem, którego rozwiązanie jest bezpośrednim celem samej zabawy. Rozwiązując ten problem różnymi metodami, zależnymi od poziomu rozwoju myślenia, dziecko prowokowane jest do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków. Przy okazji uczy się planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Zabawy badawcze są też świetną okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Przy okazji dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość. 

W ostatnim czasie odwiedziły nas panie pedagog i psycholog, aby zaprosić dzieci do wspólnego eksperymentowania (m.in. „Wulkan” „Zaczarowana woda” „Tęcza” „Deszczowa chmura”) oraz zabaw sensorycznych: zabawa z kaflami sensorycznymi, zabawa z wykorzystaniem pianki do golenia (co wywołało największy entuzjazm). Przedszkolaki miały również okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek o kosmosie, bawiąc się „planetami” czyli piłkami imitującymi planety.

ZABAWY BADAWCZE I EKSPERYMENTY– galeria zdjęć